ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ 

นายจ้างเข้าสู่ระบบงานด่วน
 • พนักงานขาย-สินเชื่อ ด่วน(ทุ่งหว้า, เมืองสตูล) 13 ม.ค. 2558

  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์)  -   สงขลา
        - เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี - ปวส.ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ...
 • Production Executive ...VERY URGENT 13 ม.ค. 2558

  บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -   สงขลา
        1.       Male or Female 2.       Age not less than 28 years, preferable over 30 3.       Able to work in shi...
 • ฮีตเตอร์เทคนิเชียน ---- ด่วนมาก 13 ม.ค. 2558

  บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -   สงขลา
        วุฒิขั้นต่ำระดับปวช.พร้อมประสบการณ์ทำงาน หรือปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า หรือใกล้เคียง เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับฮีตเตอร์หรือบอยเลอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ...
 • FACTORY ENGINEER (วิศวกรโรงงาน)**ด่วนมาก** 26 ม.ค. 2558

  บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -   สุราษฎร์ธานี
        -          วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ -          มีความรู้ด้านเครื่องกล, เครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า -...
 • วิศวกร ประเมิณราคา ด่วนมาก 24 ม.ค. 2558

  บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด  -   สงขลา
        ไม่จำกัดเพศอายุ 23 ปี ขึ้นไปวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา และที่เกี่ยวข้อง(สามารถถอดแบบอาคาร ประมาณราคางานด้านวิศวกรรมได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)...
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์ (Stock & Logistic Officer) 13 ม.ค. 2558

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พ...
 • ช่างเทคนิค (ช่างไฟฟ้า) ----- ด่วนมาก 13 ม.ค. 2558

  บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -   สงขลา
         การศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า สามารถทำงานเป็นกะได้ ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ...
 • ช่าง*ด่วน*(หาดใหญ่,คลองหอยโข่ง,บ่อล้อ-เชียรใหญ่ )... 13 ม.ค. 2558

  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์)  -   สงขลา
        - ไมจำกัดวุฒิการศึกษา - หากมีประสบการณ์ด้านช่างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ...
 • PRODUCTION SUPERVISOR (หัวหน้างานฝ่ายผลิต)**ด่วนมาก** 26 ม.ค. 2558

  บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -   สุราษฎร์ธานี
        -          วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต -          สามารถทำงานเป็นกะได้ -   &n...
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที.เค. อพาร์ทเม้นท์ ด่วนมาก... 13 ม.ค. 2558

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป- วุฒิการศึกษาระดับปวช. - ปริญญาตรี สาขาการบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีความซื่อสัตย์และมีความละเอียดรอบคอบ - สามารถทำงานเป็นกะได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- มีประ...
 • QUALITY CONTROLLER (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ)**ด่วนมาก** 26 ม.ค. 2558

  บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -   สุราษฎร์ธานี
        -          วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรม/วิทย์ศาสตร์ เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -          มีความเป็นผู้นำ แ...
 • โปรดักส์ชั่น ซุปเปอร์ไวส์เซอร์ (Production Supervisor) - ด่วนมาก!!!... 13 ม.ค. 2558

  บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -   สงขลา
        1.       ปวช. ปวส. อนุปริญญา หรือสูงกว่า กรณีไม่มีประสบการณ์ ขอให้พร้อมเรียนรู้การสอนงานให้ 2.       สามารถทำงานเป็นกะได้ 3. &nb...
 • ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด)... 13 ม.ค. 2558

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน- เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป- มีประ...
 • FINANCIAL SUPERVISOR (หัวหน้าแผนกการเงิน)**ด่วนมาก** 26 ม.ค. 2558

  บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -   ภูเก็ต
        - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/การเงิน/การบัญชี- มีความรู้ด้านการเงิน- มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี- มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้การ...
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดวงธิดา อพาร์ทเม้นท์ ด่วนมาก... 13 ม.ค. 2558

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป- วุฒิการศึกษาระดับปวช. - ปริญญาตรี สาขาการบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีความซื่อสัตย์และมีความละเอียดรอบคอบ - สามารถทำงานเป็นกะได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- มีประ...
 • พนักงานการเงิน ( ทุ่งหว้า จ.สตูล,หาดใหญ่ ) 13 ม.ค. 2558

  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์)  -   สตูล
        มนุษยสัมพันธ์ดี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี...
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย ( Sales Manager ) 15 ม.ค. 2558

  Millennium Auto  -   สงขลา
        - อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  1 มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี , มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานทีมงาน 2 มีประสบการณ์การเจรจาต่...
 • เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วนมาก 24 ม.ค. 2558

  บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด  -   สงขลา
        คุณสมบัติ             1)เพศหญิง ปริญญาตรี ด้านตลาด/ขาย/บริหารธุรกิจ2)มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรม MS Office (Word, Excel) เป็นอย่างดี...
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำกระบี่) 26 ม.ค. 2558

  Manpower (Thailand) สาขาหาดใหญ่  -   กระบี่
        เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการบัญชีและการเงินมีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชีบริหารอย่างน้อย 5 ปี (ธุรกิจค้าปลีกพิจารณาเป็นพิเศษ)มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ในระดับ...
 • Shipping Executive----Very Urgent 13 ม.ค. 2558

  บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -   สงขลา
         Experience in Shipping processes is a must / มีประสบการณ์ตรงในงานชิปปิ้งEnglish communication proficiency / สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีComputer ability : Ms office suite, E-mail / ส...
 • ดูทั้งหมด
  งานใหม่ล่าสุด
  ตำแหน่ง บริษัท จังหวัด ลงประกาศ
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำกระบี่) Manpower (Thailand) สาขาหาดใหญ่ กระบี่ 26 ม.ค. 2558
  HR MANAGER (Food Manufacturing) Manpower (Thailand) สาขาหาดใหญ่ สงขลา 26 ม.ค. 2558
  Export Sales Executive (Food Manufacturing) Manpower (Thailand) สาขาหาดใหญ่ สงขลา 26 ม.ค. 2558
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน (ประจำสงขลา) Manpower (Thailand) สาขาหาดใหญ่ สงขลา 26 ม.ค. 2558
  Warehouse & Logistics Manager 2 positions (Hatyai, Thung Song) Manpower (Thailand) สาขาหาดใหญ่ นครศรีธรรมราช 26 ม.ค. 2558
  Accounting&Financing Assistant Manager / Manager บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา 26 ม.ค. 2558
  Sale Executive ประจำสาขาหาดใหญ่ บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สงขลา 26 ม.ค. 2558
  GSA Prime Zone Property ภูเก็ต 26 ม.ค. 2558
  ACCOUNTING OFFICER (เจ้าหน้าที่บัญชี)**ด่วนมาก** บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 26 ม.ค. 2558
  Research&Development Executive Assistant บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 26 ม.ค. 2558
  Research&Development IT Specialist บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 26 ม.ค. 2558
  Research&Development Chemical บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 26 ม.ค. 2558
  MARKETING OFFICER/ TRADER บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 26 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ภาษาพม่า ) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สุราษฎร์ธานี 26 ม.ค. 2558
  FACTORY ENGINEER (วิศวกรโรงงาน)**ด่วนมาก** บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สุราษฎร์ธานี 26 ม.ค. 2558
  SOFTWARE SPECIALIST (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ SOFTWARE) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 26 ม.ค. 2558
  PRODUCTION SUPERVISOR (หัวหน้างานฝ่ายผลิต)**ด่วนมาก** บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สุราษฎร์ธานี 26 ม.ค. 2558
  DRIVER (พนักงานขับรถ) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สุราษฎร์ธานี 26 ม.ค. 2558
  QUALITY CONTROLLER (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ)**ด่วนมาก** บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สุราษฎร์ธานี 26 ม.ค. 2558
  FINANCIAL SUPERVISOR (หัวหน้าแผนกการเงิน)**ด่วนมาก** บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 26 ม.ค. 2558
  HUMAN RESOURCE OFFICER (เจ้าหน้าที่บุคคล) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 26 ม.ค. 2558
  Sales Excuetive Property Managenmen t( สัญญาจ้าง 1 ปี ) บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สงขลา 26 ม.ค. 2558
  บัญชี บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  ช่างยนต์/ซ่อมบำุรง บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  สถาปนิก บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ด่วน บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  เจ้าจัดซื้อหน้างาน บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  วิศวกร ประเมิณราคา ด่วนมาก บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  จป วิชาชีพ บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  เลขานุการผู้บริหาร บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วนมาก บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  senior Engineer บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  โฟร์แมน บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  วิศวกรประจำไซต์งาน บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หน้างาน บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  Office Engineer บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานด้านวิศกรรมโยธา บริษัท สยามเกเบียน จำกัด (สาขาหาดใหญ่) สงขลา 23 ม.ค. 2558
  ซุปเปอร์ไวเซออร์ บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด ภูเก็ต 23 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่อบรมพนักงาน (Staff Training) บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด ภูเก็ต 23 ม.ค. 2558
  ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด ภูเก็ต 23 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด ภูเก็ต 23 ม.ค. 2558
  ฝ่ายโปรโมชั่น บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด ภูเก็ต 23 ม.ค. 2558
  พนักงานทั่วไป บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด ภูเก็ต 23 ม.ค. 2558
  ผู้จัดการฝีกหัด บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด ภูเก็ต 23 ม.ค. 2558
  ช่างยนต์ บริษัท สงขลารีเฟอร์เซอร์วิส จำกัด สงขลา 22 ม.ค. 2558
  Accountant Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 22 ม.ค. 2558
  หัวหน้าช่างยนต์ บริษัท สงขลารีเฟอร์เซอร์วิส จำกัด สงขลา 22 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 22 ม.ค. 2558
  หัวหน้างานฝ่ายผลิต บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 22 ม.ค. 2558
  ช่างไฟฟ้า บริษัท สงขลารีเฟอร์เซอร์วิส จำกัด สงขลา 22 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 22 ม.ค. 2558
  พนักงานบัญชี (อาวุโส) บริษัท สงขลารีเฟอร์เซอร์วิส จำกัด สงขลา 22 ม.ค. 2558
  พนักงานเซอร์เวย์ตู้คอนเทนเนอร์ บริษัท สงขลารีเฟอร์เซอร์วิส จำกัด สงขลา 22 ม.ค. 2558
  ซุ๊ปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 22 ม.ค. 2558
  Reservation Supervisor Sansuri Resort ภูเก็ต 21 ม.ค. 2558
  Guest Service Agent โรงแรม ภูเก็ต ซี รีสอร์ท ภูเก็ต 21 ม.ค. 2558
  แม่บ้าน โรงแรม ภูเก็ต ซี รีสอร์ท ภูเก็ต 21 ม.ค. 2558
  ผู้ช่วยผู้บริหาร (Personal Assistant) Millennium Auto สงขลา 20 ม.ค. 2558
  ผู้จัดการฝ่ายขาย ( Sales Manager ) Millennium Auto สงขลา 15 ม.ค. 2558
  **ด่วนมาก**ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ประจำสำนักงานใหญ่ หจก. เอส เอ็ม ที อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Service Center) สุราษฎร์ธานี 15 ม.ค. 2558
  **ด่วนมาก**(เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Parts Controller) ประจำสาขา เกาะสมุย หจก. เอส เอ็ม ที อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Service Center) สุราษฎร์ธานี 15 ม.ค. 2558
  **ด่วน** Reception ประจำนครศรีธรรมราช หจก. เอส เอ็ม ที อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Service Center) นครศรีธรรมราช 15 ม.ค. 2558
  **ด่วน** เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin) ประจำสาขานครศรีฯ หจก. เอส เอ็ม ที อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Service Center) นครศรีธรรมราช 15 ม.ค. 2558
  Supervisor F/O ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 13 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ประจำ โรงงานแปรรูปไก่ ต.ท่าแค จ.พัทลุง บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด พัทลุง 13 ม.ค. 2558
  Supervisor H/K ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 13 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ประจำ โรงงานแปรรูปไก่ ต.ท่าแค จ.พัทลุง บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด พัทลุง 13 ม.ค. 2558
  พนักงานบัญชีการเงิน บริษัท สสุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 13 ม.ค. 2558
  ช่างยนต์ ช่างเคาะ ช่างสี ช่างโป๊ะ บริษัท สสุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 13 ม.ค. 2558
  ผู้จัดการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง บริษัท สสุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 13 ม.ค. 2558
  พนักงานขาย บริษัท สสุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 13 ม.ค. 2558
  เอ็นจิเนียริ่ง เอ็คเซ็คคิวทีฟ (Engineering Executive) บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา 13 ม.ค. 2558
  พนักงานฝ่ายบุคคล บริษัท สสุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 13 ม.ค. 2558
  พนักงานตรวจสอบ บริษัท สสุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 13 ม.ค. 2558
  Marketing Officer สถาบันสอนภาษาอังกฤษ AMA สุราษฎร์ธานี 13 ม.ค. 2558
  Academic Officer สถาบันสอนภาษาอังกฤษ AMA สุราษฎร์ธานี 13 ม.ค. 2558
  Active Leaning Officer สถาบันสอนภาษาอังกฤษ AMA สุราษฎร์ธานี 13 ม.ค. 2558
  ช่าง*ด่วน*(หาดใหญ่,คลองหอยโข่ง,บ่อล้อ-เชียรใหญ่ ) บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) สงขลา 13 ม.ค. 2558
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ที เค อพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 13 ม.ค. 2558
  วิศวกรซ่อมบำรุงและโหลดเทส (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 13 ม.ค. 2558
  IT Assistant, to Site Admin บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา 13 ม.ค. 2558
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 13 ม.ค. 2558
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 13 ม.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่ออนไลน์ มาเก็ตติ้ง (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 13 ม.ค. 2558
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 13 ม.ค. 2558
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการบุคคล (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 13 ม.ค. 2558
  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการบุคคล (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 13 ม.ค. 2558
  หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 13 ม.ค. 2558
  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 13 ม.ค. 2558
  ช่างเครื่องมือแพทย์ บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด ภูเก็ต 13 ม.ค. 2558
  พนักงานควบคุมเครื่องอัดเม็ด บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด สงขลา 13 ม.ค. 2558
  ช่างทั่วไป (หาดใหญ่ 1 ตำแหน่ง,โคราช 1 ตำแหน่ง) บริษัท กฤษณะ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สงขลา 13 ม.ค. 2558
       

  ผู้ประกอบการแนะนำ ดูทั้งหมด

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัดบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดSafeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัดบริษัท ไฮไท ซีฟู้ด จำกัด บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัดบริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์)บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท สงขลารีเฟอร์เซอร์วิส จำกัดหจก. เอส เอ็ม ที อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Service Center)ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัดบริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัดบริษัท สสุ จำกัดโรงแรม ภูเก็ต ซี รีสอร์ทบริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัดบริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัดบริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัดสถาบันสอนภาษาอังกฤษ AMA Manpower (Thailand) สาขาหาดใหญ่บริษัท กฤษณะ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดMillennium Auto

  ผู้ประกอบการใหม่

  บริษัทชั้นนำ
  ตำแหน่งงานแนะนำ
   เด็กชาย 13 ปี โผกอดแม่ หลังถูกพ่อกักขังในห้องลับนานกว่า 4 ปี                เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เว็บไซต์เดลี่เมลของอังกฤษ เปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจเมื่อเด็กชายชาวอเมริกันได้หายไปนานกว่า 4 ปี หลังจากไปเยี่ยมพ่อ ทำให้แม่แทบขาดใจมาตลอด แต่ในที่สุดกลับพบว่า คนที่อยู่เบื้องหลังการหายไปของเขาคือพ่อที่ซ่อนเขาไว้ใต้ห้องลับ ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวัน ซ้ำยังทรมานจากการถูกพ่อตบตีด้วย                รายงานระบุว่า เด็กชายวัย 13 ปี ซึ่งไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อรายนี้ ได้หายไปตั้งแต่ปี 2553 หลังจากที่เดินทางจากบ้านของแม่ในรัฐฟลอริดาไปเยี่ยมพ่อที่รัฐจอร์เจีย และจากนั้นเขาก็ไม่กลับบ้านอีกเลยเพราะพ่อไม่ยอมให้กลับสู่อ้อมอกแม่แล้ว ในตอนนั้นแม่ของเด็กชายเองก็ได้แต่จำใจยอมให้เด็กชายอยู่กับพ่อ ไม่กล้าแจ้งตำรวจเพราะตัวเองเป็นคนที่อพยพมาจากที่อื่น และนับตั้งแต่ลูกชายไปหาพ่อ ลูกชายก็หายไปเลยโดยไม่มีการติดต่อแม่และไม่มีใครพบเห็นเด็กชายอีกเลย                จนกระทั่งล่าสุด หลังจากที่เด็กชายหายไปนานกว่า 4 ปี เด็กชายก็ได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งข้อความเล่าให้แม่ฟังว่า เขาถูกพ่อจับกักขังในห้องลับและพ่อก็ทำร้ายเขาด้วย                 โดยไม่รอช้าผู้เป็นแม่รีบแจ้งตำรวจทันที นำมาซึ่งการตรวจค้นบ้านของพ่อในรัฐจอร์เจีย และพบห้องลับหลังฝาผนังภายในบ้าน เมื่อเปิดเข้าไปก็พบกับเด็กชายรายนี้ เขารีบขอบคุณตำรวจที่เข้ามาช่วยเขา ทำให้เขามีอิสระเสียที ก่อนที่เด็กชายจะได้กอดแม่เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ทั้งน้ำตา                จากเหตุการณ์ดังกล่าว ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 5 ราย ที่เชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ ซึ่งได้แก่ พ่อของเด็กชาย แม่เลี้ยง และลูก ๆ ของทั้งคู่อีก 3 คน คาดว่าทั้งหมดน่าจะถูกดำเนินคดีข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยว พรากลูกไปจากแม่ และทำร้ายเด็กชายคลิป 13-Year-Old Reunited With Mother After Being Imprisoned by Father โพสต์โดย คุณ XZoChannel สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม
  เมียหลวงระแคะระคายผัวมีกิ๊ก ซ้อมยิงปืนหลายวัน ก่อนตามมาพบว่าอยู่ด้วยกัน ถล่มยิงดับคาที่ 2 ศพ ทั้งกิ๊กทั้งผัว             วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งว่าเกิดเหตุยิงกันตาย 2 ศพ ที่บ้านเช่า ม. 16 ต.เสาเภา จึงรุดไปตรวจสอบ ทั้งนี้เมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าวพบร่างผู้เสียชีวิต 2 ศพ คือ นายชาย (นามสมมติ) อายุ 42 ปี ถูกกระสุนปืนขนาด 9 มม. เข้าบริเวณราวนมด้านซ้าย 1 นัด กระสุนทะลุหลัง และนางสาวแอน (นามสมมติ) อายุ 38 ปี ถูกยิงลำคอ 2 นัด ใต้รักแร้ด้านขวา 2 นัด และบริเวณแก้มด้านซ้าย 1 นัด และพบปลอกกระสุนตกอยู่ 5 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน            ทั้งนี้จากการสอบสวนทราบว่า นายชาย ผู้ตายมีอาชีพเป็นเจ้าของสวนผลไม้รายใหญ่และมีฐานะดีคนหนึ่งในหมู่บ้าน ส่วนนางสาวแอนนั้นเป็นแม่หม้าย เป็นอดีตพนักงานรักษาความสะอาดโรงพยาบาลสิชล ซึ่งได้ลาออกจากงานมาอยู่กินกับนายชาย โดยเช่าบ้านที่เกิดเหตุด้วยกันประมาณ 1 เดือน ซึ่งนายชายก็ไปมาหาสู่นางสาวแอนเป็นประจำ จนเมียหลวงเริ่มระแคะระคาย            จนกระทั่งเมื่อคืนวันเกิดเหตุ นางแก้ว (นามสมมติ) อายุ 41 ปี เมียหลวงของนายชาย สะกดรอยตามจนพบว่าทั้งสองคนนั้นอยู่บ้านหลังเดียวกัน จึงสั่งให้นายชายกลับบ้าน แต่นายชายไม่ยอมกลับ และเกิดเหตุยิงกันขึ้น ซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นฝีมือของนางแก้วอย่างแน่นอน เพราะพยานในที่เกิดเหตุระบุว่ารถยนต์ที่มาจอดหน้าบ้านเป็นคันเดียวกันกับของนางแก้ว             อย่างไรก็ตาม ตำรวจสืบทราบว่า นางแก้วนั้นพอเริ่มระแคะระคายว่านายชายมีกิ๊ก ก็ได้ซ้อมยิงปืนอยู่หลายวัน จนกระทั่งมาก่อเหตุดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกตามหาตัวนางแก้วที่บ้าน แต่พบว่าหลบหนีไปแล้วพร้อมรถยนต์คันดังกล่าว             เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อสงสัยว่า นางแก้วไม่น่าจะก่อเหตุเพียงคนเดียว ซึ่งข้อสงสัยนี้ยังทำการสอบสวนอยู่ ส่วนสาเหตุได้ตั้งไว้ 2 ประเด็น คือ เรื่องชู้สาวและโกรธแค้นส่วนตัว โดยเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานติดตามมือปืนโหดรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

  Job Tips

  13 วิธีแก้โรคเครียดในที่ทำงาน          หากคุณรู้สึกว่างานที่ทำกำลังปลุกต่อมเครียดให้มีชีวิต ไหนจะมีประชุมแต่เช้าตรู่ นั่งทำงานที่โต๊ะไม่ถึง 10 นาที ก็มีโทรศัพท์เข้ามาไม่ขาดสาย บ่ายก็ต้องวิ่งออกไปหาลูกค้า ตอนเย็นยังต้องกลับมาทำ Report ส่งเจ้านาย เวลากลับบ้านไม่วายรถก็ติดแสน ฯลฯ เรามีวิธีช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้ง่ายๆ แถมเติมโบนัสทางความคิดและมุมมองดีๆ แบบนี้เลย...          1. สูดกลิ่นหอม รู้หรือเปล่าว่า กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์จะช่วยปลุกประสาทสัมผัสให้สดชื่นตื่นตัว แถมยังกระตุ้นพลังงานในจิตใจได้เป็นอย่างดี เวลาเครียดๆ ลองสูดกลิ่นหอมของดอกไม้ อย่างกุหลาบ มะลิ ลาเวนเดอร์ หรือจะหยดน้ำมันหอมระเหยตรงโต๊ะทำงานก็ไม่เลวนะ เชื่อสิว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นได้อย่างบอกไม่ถูกเลยเชียว          2. ตากอากาศระยะสั้น เมื่อความเครียดรุมเร้า ก็ไม่ควรอุดอู้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยม ทางที่ดีคุณควรหาเวลาหลบไปสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ๆ ธรรมชาติสักพัก อาจเป็นสวนหย่อมในที่ทำงาน หรือคาเฟทาเรียใกล้ๆ จากนั้นเดินผ่อนคลายและหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ ปล่อยสมองให้ว่างที่สุด เพราะบางทีความรู้สึกเหนื่อยล้าและหดหู่มันมาจากชีวิตที่ยุ่งเหยิงจนเกินไปWOW! เพียงแค่ 10 นาทีวิธีนี้ก็จะชาร์จพลังให้หัวใจของคุณให้ดีขึ้นได้          3. จินตนาการแสนสุข อีกทางเลือกในการบรรเทาความเครียด คือ ดึงตัวเองออกจากโลกปัจจุบัน โดยหลับตาแล้วหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ แล้วหยุดไว้สองวินาทีก่อนหายใจออก การหยุดช่วงสั้นๆ จะมีผลทำให้ระบบประสาทสงบลง ทำแบบนี้ในที่เงียบๆ สัก 5 นาที รับรองว่าจะรู้สึกดีแบบทันตาเห็น จากนั้นก็นึกถึงช่วงเวลาดีๆ ในการทำงาน เช่น วันที่ได้รับคำชมจากเจ้านาย หรืองานชิ้นโบว์แดงที่คุณทำแล้วรู้สึกภาคภูมิใจ เป็นต้น          4. หนังสือบำบัด หาหนังสือที่อ่านแล้วสบายใจ เล่มบางๆ มาไว้ใกล้มือ เครียดเมื่อไหร่หยิบมาพลิกอ่านสักหน้าสองหน้าแก้เครียด          5. สร้างอารมณ์ขัน หลังจากทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ลองชวนเพื่อนที่มีอารมณ์ขันคุยเบาๆ จะช่วยกระตุ้นจิตใจที่แสนห่อเหี่ยวให้หัวเราะได้อีกครั้ง คนที่หัวเราะง่ายมักมีสุขภาพกายและจิตที่ดี เนื่องจากการหัวเราะจะช่วยลดความดันโลหิตและระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นการรักษาสมดุลของระบบประสาททางหนึ่งด้วย (ฮอร์โมนคอร์ติซอล = ฮอร์โมนแสดงความเหนื่อยล้าในกระแสเลือด)DID YOU KNOW! สำหรับบางคนการหัวเราะเพียงครั้งเดียวมีค่าเท่ากับการผ่อนคลายสี่สิบห้านาทีเต็มทีเดียว          6. พลังแห่งการสัมผัส ถ้ามีเพื่อนสนิทในที่ทำงานอาจสลับสับเปลี่ยนกันนวดบรรเทาอาการเครียด เพราะการโอบกอดหรือสัมผัสเบาๆ เวลารู้สึกเหนื่อยล้าจะทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่ชื่อ ออกซิโทชิน ช่วยลดระดับความเหนื่อยและความเครียด ทำให้ร่างกายที่กำลังอ่อนล้ารู้สึกผ่อนคลายได้อย่างไม่น่าเชื่อMUST DO! นวดศีรษะ โดยกางนิ้วออกแล้วใช้ปลายนิ้วนวดเบาๆ ไล้จากคางขึ้นไปถึงหน้าผาก แล้วย้อนกลับมาที่ท้ายทอย หรือจะนวดบริเวณหางตาได้ด้วยก็ได้          7. โทรหาเพื่อนรู้ใจ อย่าคิดว่าตัวเองจะแก้ทุกปัญหาได้ไปซะหมด หัวใจสาวมั่นแม้จะแกร่งแค่ไหนก็ยังต้องการที่พึ่งพิงบ้าง ยกหูโทรศัพท์หาเพื่อนรู้ใจสักคนแล้วระบายความรู้สึกให้เพื่อนได้รับรู้ การมีคนรับฟังและให้คำปรึกษาจะทำให้ชีวิตที่ยุ่งเหยิงเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่า คุณไม่ได้แบกปัญหาอยู่คนเดียวในโลก แต่ขอเตือนว่าอย่าเมาท์เพลินจนเสียงานก็แล้วกัน          8. หามุมสงบ - ฟังเพลง ฟังเพลงเบาๆ โดยเฉพาะเพลงแนว Meditation ทั้งเสียงบรรเลงดนตรีและเสียงธรรมชาติ อย่างเสียงคลื่น น้ำตก นกร้อง รับรองว่าจะช่วยสร้างสมาธิให้กลับคืนสู่สมองและจิตใจได้อย่างน่ามหัศจรรย์          9. ทดลองหลับ บางตำรากล่าวไว้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการรักษาสมดุลแห่งความเครียด คือ การฝึกจิตง่ายๆ ครั้งละ 10 - 15 นาที เช้าและเย็น ด้วยการนั่งท่าสบายๆ อยู่ที่โต๊ะทำงานของคุณ หนุนศีรษะบนแขนที่วางไขว้กัน หรือหาที่เหมาะนอนท่าเหยียดยาว หลับตาและปล่อยตัวตามสบาย เพื่อผ่อนคลายง่ายๆDID YOU KNOW! ในทางทฤษฎีว่าไว้เมื่อคุณหลับตาสามารถตัดข้อมูลต่างๆ ไม่ให้เข้าสู่สมองได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์          10. อย่าคาดหมายล่วงหน้า การมัวแต่คิดถึงการนัดหมายสำคัญๆ ในวันรุ่งขึ้น จะทำให้เข้านอนดึกด้วยความกังวลและเครียดเพิ่มขึ้นไปอีก ทางที่ดีทำใจให้สบายผ่อนคลายให้มากที่สุด บอกตัวเองว่าพักให้เต็มที่ แล้วพรุ่งนี้จะดีเอง จากนั้นตั้งนาฬิกาปลุกแต่เช้า เพื่อจะได้เตรียมตัวจนมั่นใจ โดยไม่อ่อนเพลีย          11. รู้จัก “เลี่ยง” เมื่อถึงเวลา ในชีวิตการทำงานมักมีหลายเรื่องที่เข้ามากระทบความรู้สึกจนเกิดอารมณ์ แต่แทนที่จะตอบโต้กลับทันทีอย่างขาดสติ จนอาจทำให้ปัญหาลุกลามใหญ่โต การเดินหนีไปก่อน รอให้อารมณ์เย็นลงหรืออยู่กับโต๊ะทำงานตัวเองเงียบๆ จัดข้าวของหรือหาอะไรที่ไม่ต้องใช้สมาธิสูงมากทำ ลดความเครียดลงได้จนกว่าคุณพร้อมที่จะกลับมาลุยงานอีกครั้ง          12. สร้างกำลังใจให้ตัวเอง ความผิดพลาดบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้องยอมรับแล้วใช้เป็นบทเรียน แต่จงอย่างให้ความผิดพลาดนั้นกลายเป็นสิ่งที่มากดดันให้คุณเครียดจนเกินไปMUST DO! อย่ามัวคิดถึงสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว ควรเปิดใจให้กว้าง และกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาในการ หาทางแก้ไขให้ดีขึ้น          13. คิดในทางบวก จำไว้ว่าการมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน คิดถึงประสบการณ์ดีๆ ที่ผ่านมาในชีวิตให้บ่อยขึ้น รวมถึงคิดถึงความปรารถนาดีของคนอื่นที่มีต่อคุณก็จะช่วยให้เป็นคนที่เครียดน้อยลงและมีความสุขมากขึ้นได้ 
  งานทั่วไป
    ตำแหน่ง โดย ลงประกาศ
  Sale Excuetive Property Managenment บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PLUS CONDOMINIUM) 26 ม.ค. 2558
  หัวหน้างานช่างซ่อมรถบรรทุก บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด 10 ม.ค. 2558
  พนักงานขาย บริษัท ไทยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ จำกัด 8 ม.ค. 2558
  พนักงานขับรถ พื้นเรียบ 1 อัตรา ประจำสุราษฎร์ธานี บ. หาดใหญ่ พี.เอ็ม จก. 6 ม.ค. 2558
  พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด 29 ธ.ค. 2557
  เจ้าหน้าที่รับ-ส่งสินค้า (ประจำเซนทรัลเฟสติวัล เกาะสมุย) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เกาะสมุย 25 ธ.ค. 2557
  เจ้าหน้าที่ดิสเพลย์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เกาะสมุย 25 ธ.ค. 2557
  ช่างซ่อมบำรุง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เกาะสมุย 25 ธ.ค. 2557
  Operation Manager(Yacht Haven Marina Base) Asian Oasis Travel Co., Ltd 16 ธ.ค. 2557
  GSA Sansuri Resort 4 ธ.ค. 2557
  บัญชี-ธุรการ บริษัท เอดีทูดีไซน์แอนด์พริ้นติ้ง จำกัด 3 ธ.ค. 2557
  Sales Representative (English and Chinese speaking) Laguna Holiday Club 28 พ.ย. 2557
  คุณครูPart-Time Clay Works 28 พ.ย. 2557
  พนักงานขาย สลิมอัพเซ็นเตอร์สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ธธานี 20 พ.ย. 2557
  ช่างเชื่อม บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด 17 พ.ย. 2557
     
  ประกาศทั่วไป
  หัวข้อ โดย ลงประกาศ
  งานนัดพบแรงงานย่อยยะลา 18 ธ.ค. 57 จ็อบปักษ์ใต้ 9 ธ.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงานย่อย ปัตตานี 18 ธ.ค. 57 จ็อบปักษ์ใต้ 9 ธ.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 19 ธ.ค.57 จ็อบปักษ์ใต้ 4 ธ.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงาน นครศรีธรรมราช 17 ธ.ค.57 จ็อบปักษ์ใต้ 1 ธ.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงานย่อย สตูล 11 ธ.ค. 57 จ็อบปักษ์ใต้ 28 พ.ย. 2557
  งานนัดพบแรงงานสงขลา 17 ธ.ค. 2557 จ็อบปักษ์ใต้ 20 พ.ย. 2557
  เชิญร่วมงาน Phuket Jobs Fair 10-11 พ.ย.57 จ็อบปักษ์ใต้ 30 ต.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงานย่อย สุราษฎร์ธานี 20 พ.ย. 57 จ็อบปักษ์ใต้ 27 ต.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงาน สงขลา 4 พ.ย.57 จ็อบปักษ์ใต้ 17 ต.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 10 ต.ค.57 จ็อบปักษ์ใต้ 29 ก.ย. 2557
  งานวันนัดพบแรงงาน สงขลา 27 ก.ย. 2557 จ็อบปักษ์ใต้ 24 ก.ย. 2557
  งานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สุราษฎร์ธานี 11-12 ก.ย.57 จ็อบปักษ์ใต้ 6 ก.ย. 2557
  งานนัดพบแรงงงาน ชุมพร 1 ส.ค.57 จ็อบปักษ์ใต้ 29 ก.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 26 ก.ค. 57 จ็อบปักษ์ใต้ 23 ก.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี จ็อบปักษ์ใต้ 1 ก.ค. 2557