ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ 

นายจ้างเข้าสู่ระบบงานด่วน
 • ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด)... 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป- วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน- เกรดเฉลี่...
 • ช่างควบคุมเครื่องจักร 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด  -   สงขลา
        1.เพศชาย  อายุ 23 ปีขึ้นไป 2.มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรโรงงาน 3.มีประสบการณ์งานด้านควบคุมเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ...
 • เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป การบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน    เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สามารถใช้งานโปรแกรม Micr...
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไปสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Officeมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมีความกระตือรือร้น มีบุคลิคความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออกมีความซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบมีความรู้ด้านการบริหาร...
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป การบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ ...
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป การบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ ...
 • ผู้จัดการรีสอร์ท(Resort Manager)สัมภาษณ์ทันที 2 ธ.ค. 2559

  ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)  -   กระบี่
        เพื่อให้การสมัครงานของท่านมีประสิทธิผลทันที กรุณาติดต่อ หัวหน้าฝ่ายบุคคลของบริษัททับเทวัญ คุณสุจิตรา อินทรนุ่ม เบอร์ติดต่อโดยตรง 087-6245556หรือส่งหลักฐานการสมัครมาที่ personnel@thapwarin.com...
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสำนักงาน 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด  -   กรุงเทพมหานคร
        จบการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวโยธา ขึ้นไปประสบการณ์สายงานด้านวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 10  ปีมีความสามารถในการบริหารงานด้านวิศวกรรมมีความเป็นผู้นำยึดนโยบายองค์กรในการทำงานเป็นหลักมีระบบการคิดที่เป็นระบบ...
 • หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด)... 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย / หญิง  อายุ 30 ปี  ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน GPA ...
 • เจ้าหน้าผลิตเบเกอร์รี่ 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        -เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป-วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาคหกรรมและโภชนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีความซื่อสัตย์และความละเอียดรอบคอบ-มีทัศนคติที่ดีในการทำขนม มีความคิดสร้...
 • พนักงานขายคอมพิวเตอร์ (Telesale) ด่วน! 1 ต.ค. 2559

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด  -   สงขลา
         เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การขายสินค้าไอที 1 ปีขึ้นไป เรียนรู้งานเร็ว ทำงานเป็นทีมได้ รักงานบริการ และอัธยาศัยดี ...
 • วิศวกรโครงการ (ปฏิบัติงานได้ทุกที่) 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด  -   กรุงเทพมหานคร
        การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธามีความละเอียดรอบคอบมีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษมีใบประกอบวิชาชีพ...
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปด้านอสังหาริมทรัพย์... 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
         - เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน - เกร...
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)... 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด  -   กรุงเทพมหานคร
        เพศชาย อายุ  25  ปีขึ้นไปจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเคยฝ่ายการอบรม จป. วิชาชีพมีความคล่องตัวสูงใจเย็นและอดทนต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นกรณี...
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์ 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย/หญิง - อายุ 27 ปีขึ้นไป - วุฒิการศักษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ การขายและการตลาด - เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับลวดสลิง,รอกโ...
 • วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        -อายุ 27 ปีขึ้นไป-วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน-เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป-มีประสบการ...
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้น สาขาการบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความซื่อสัตย์และมีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นกะได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ...
 • หัวหน้ากะบอยเลอร์(ด่วนมาก) 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด  -   สงขลา
        1.เพศชาย  อายุ  25 ปีขึ้นไป 2.มีประสบการณ์งานเกี่ยวกับควบคุมบอยเลอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ...
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์... 2 ธ.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ Express ได้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในเกณฑ์ดีมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และภาษีต่างๆมีความกระตือรือร้น มีความคล่องแคล่วว่องไวมีความซื่อส...
 • ดูทั้งหมด
  งานใหม่ล่าสุด
  ตำแหน่ง บริษัท จังหวัด ลงประกาศ
  หัวหน้าแผนกควบคุมโครงการ (ก่อสร้าง) บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร ชุมพร 3 ธ.ค. 2559
  หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร ชุมพร 3 ธ.ค. 2559
  หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร ชุมพร 3 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร ชุมพร 3 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงทั่วไป บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร ชุมพร 3 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่บริหารน้ำและพลังงาน บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร ชุมพร 3 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร ชุมพร 3 ธ.ค. 2559
  พนักงานขับรถ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร ชุมพร 3 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่สวัสดิการบริการ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร ชุมพร 3 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดหา บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก(ด่วนมาก) บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  พนักงานขับรถโฟคลิฟท์(ด่วน) บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ที เค อพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  หัวหน้าคลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  หัวหน้าคลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  ช่างควบคุมเครื่องจักร บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  ผู้จัดการรีสอร์ท(Resort Manager)สัมภาษณ์ทันที ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 2 ธ.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มธุรกิจให้เช่า (Sale & Marketing Supervisor the rental business) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มธุรกิจให้เช่า (Sale & Marketing Manager the rental business) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานโครงสร้าง,สถาปัตย์ (สำนักงานใหญ่) บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  สถาปนิก (ปฏิบัติงานได้ทุกที่) บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  วิศวกรจัดจ้าง/จัดซื้อ/ธุรการจัดจ้าง บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้องการด่วน) สำนักงานใหญ่ บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่สโตร์สนาม (ก่อสร้าง) จ.อุดรธานี บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี 2 ธ.ค. 2559
  วิศวกร (สำนักงาน) บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  วิศวกรโครงการ (ปฏิบัติงานได้ทุกที่) บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสำนักงาน บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  Reception โรงแรม หาดใหญ่ฮอลิเดย์ สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  Night Reception โรงแรม หาดใหญ่ฮอลิเดย์ สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัท คราวน์ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  ช่างไฟฟ้า บริษัท คราวน์ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯและต่างจังหวัด (สินค้าอุปโภค-บริโภค) จำนวนมาก!! บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  พนักงาานขาย (สินค้าแว่นตา) เขตกรุงเทพฯ -ปริมณฑล บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  พนักงานขาย (สินค้าแว่นตา) ภาคกลาง - ภาคตะวันออก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2 ธ.ค. 2559
  พนักงานขาย (สินค้าแว่นตา) ภาคใต้ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  Demi Chef โรงแรม รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 2 ธ.ค. 2559
  Recreation Manager โรงแรม รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 2 ธ.ค. 2559
  Demi Chef (ด่วน) โรงแรม รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 2 ธ.ค. 2559
  GRO โรงแรม รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 2 ธ.ค. 2559
  ช่างไฟฟ้า(ด่วน) บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  หัวหน้ากะบอยเลอร์(ด่วนมาก) บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Logistics บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  Sales Manager(สินค้าอุตสาหกรรม) บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  Sales Representative - Digital Printing บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  Sales Engineer บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร 2 ธ.ค. 2559
  พนักงานผลิต (Operator) บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด ระยอง 2 ธ.ค. 2559
  ช่างเทคนิค (Technician) บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด ระยอง 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด ระยอง 2 ธ.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปที เค อพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดวงธิดา อพาร์ทเม้นท์ ด่วนมาก บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าผลิตเบเกอร์รี่ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 2 ธ.ค. 2559
  พนักงานขายโฆษณาเว็บไซต์จ๊อบปักษ์ใต้ บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 1 ต.ค. 2559
  พนักงานขายคอมพิวเตอร์ (Telesale) ด่วน! บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 1 ต.ค. 2559
  พนักงานบัญชี ด่วน บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 1 ต.ค. 2559
  ช่างคอมพิวเตอร์ บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 1 ต.ค. 2559
  พนักงานธุรการงานขาย ด่วน! บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 1 ต.ค. 2559
       

  ผู้ประกอบการแนะนำ ดูทั้งหมด

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัดบริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดSafeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัดบริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัดทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัดบริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัดAndalay Boutique Resortบริษัท ทิพาพงศ์ จำกัดบริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัดบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท สมุยลากูนา รีสอร์ท จำกัดMillennium Autoโกลบอล รูมส์โรงแรม หาดใหญ่ฮอลิเดย์บริษัท ศิริภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัดบริษัท เลนโซ่ จำกัด บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัดI spa wellness club ลายานา รีสอร์ท แอนด์ สปาบริษัท ลันตาแซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัดบริษัท ธนารีสอร์ท จำกัดอ่าวนาง ภูเภตรา รีสอร์ท กระบี่Villa Nalinnaddaบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

  ผู้ประกอบการใหม่
  บริษัทชั้นนำ
  ตำแหน่งงานแนะนำ
   โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศชัยชนะหลังมีชัยเหนือนางฮิลลารี่ คลินตัน ในศึกชิงตำแหน่งประธานาธิบดี พร้อมเผย นางฮิลลารี่ได้โทรศัพท์มาแสดงความยินดี จากนี้ประเทศต้องเดินหน้า             เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 หลังจากที่ผลการนับคะแนนระบุว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกานั้น นายโดนัลด์ ทรัมป์ ก็ได้ขึ้นเวทีปราศรัยประกาศชัยชนะในครั้งนี้ภาพจาก MARK WILSON/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP            ทั้งนี้ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เผยว่า "ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากท่านรัฐมนตรีคลินตัน เธอได้แสดงความยินดีกับพวกเราทุกคน ชัยชนะครั้งนี้เป็นของทุกคน และผมก็ได้บอกว่า เธอและครอบครัวของเธอนั้นอดทนสู้อย่างหนักในการเลือกตั้งครั้งนี้ และเธอก็ทำได้ดีเดียว คุณฮิลลารี่ได้ทำงานอย่างยาวนานและทำงานหนักตลอดช่วงระยะเวลานี้ และเราก็รู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่เธอได้ทำให้กับประเทศนี้"ภาพจาก MARK WILSON/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP            ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ กล่าวว่า เราจะเริ่มต้นทำสิ่งที่ด่วนที่สุดในตอนนี้คือ การสร้างชาติขึ้นมาใหม่ ด้วยการร่วมมือกัน ผมเองรู้จักประเทศนี้ดี ผมรู้ว่าประเทศนี้มีศักยภาพมากมาย และชาวอเมริกันทุกคนจะได้รับรู้ถึงความสามารถของตัวเองภาพจาก CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP            "เราจะเริ่มต้นจากการสร้างเมือง เราจะเริ่มต้นการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และเราจะมีการจ้างงานคนนับล้านในการร่วมกันสร้างเมือง"            นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังบอกด้วยว่า จะเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุด และในขณะเดียวกัน เราจะชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ ก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา ภาพจาก Jim Watson/AFP            "อเมริกาจะไม่ยอมเป็นอื่นนอกจากการเป็นประเทศที่ดีที่สุด เราจะมาร่วมชี้ชะตาประเทศนี้ใหม่ และมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ แข็งแกร่ง และกล้าหาญ และผมต้องการที่จะบอกกับสังคมโลกว่า ในขณะที่เราให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของอเมริกันชนมาเป็นอันดับ 1 นั้น เราจะให้ความสำคัญกับทุกคนด้วย ๆ"
   แลกธนบัตรที่ระลึก เหรียญที่ระลึกได้ที่ธนาคารไหน วันไหนบ้าง ตรวจสอบสถานที่รับแลกเหรียญที่ระลึก และธนบัตรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ที่นี่          เนื่องด้วยประชาชนให้ความสนใจแลกเหรียญที่ระลึกและธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เก็บไว้กันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นมงคลของชีวิต และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กรมธนารักษ์และธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง จึงเปิดให้ประชาชนแลกซื้อเหรียญที่ระลึก และจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้เหรียญที่ระลึก กรมธนารักษ์ : ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมเป็นต้นไป          เปิดแลกซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 10,000 ชุด โดยจะจัดเป็นชุด ชุดละ 5 เหรียญ ในราคา 100 บาท กำหนดให้แลกซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วย          - เหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท          - เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท          - เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท          - เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท          - เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555          นอกจากนี้ ยังมีเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำและเงิน โดยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ ชนิดราคา 16,000 บาท จำหน่ายเหรียญละ 30,000 บาท และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท จำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท ทั้งสองชนิดสามารถแลกได้ไม่จำกัด          สามารถแลกซื้อได้ที่สำนักบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ โรงงานกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี ในเวลา 08.30-15.00 น. ธนบัตรที่ระลึกธนาคารกรุงเทพ : ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมเป็นต้นไป          เปิดให้ประชาชนจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 800,000 ชุด ที่สาขาในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และต่างจังหวัดบางสาขา          (หมายเหตุ : ล่าสุดได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงเทพว่า ขณะนี้ธนบัตรจำนวน 800,000 ชุด ได้ถูกจ่ายแลกหมดแล้ว)ธนาคารออมสิน : ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมเป็นต้นไป          เปิดให้ประชาชนจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 300,000 ฉบับ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และที่สาขาของธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ โดยที่สำนักงานใหญ่จ่ายแลกไม่เกิน 5 ชุด ส่วนที่สาขาให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ธนาคารกรุงไทย : ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคมเป็นต้นไป          เปิดจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 200,000 ชุด โดยให้ประชาชนแลกได้คนละไม่เกิน 2 ชุด          สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถแลกได้ที่ธนาคารกรุงไทย 5 สาขา คือ           - สาขาสำนักนานาเหนือ          - สาขาสวนมะลิ          - สาขาปทุมวัน          - สาขาเยาวราช           - สาขาถนนศรีอยุธยา          สำหรับต่างจังหวัด สามารถแลกได้ที่ธนาคารกรุงไทย 17 สาขา คือ          - สาขาบางปลาสร้อย จ.ชลบุรี           - สาขาระยอง           - สาขานครสวรรค์           - สาขาสิงห์บุรี           - สาขาชัยนาท           - สาขาถนนสิงหวัฒน์ จ.พิษณุโลก           - สาขาข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม่           - สาขาถนนศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น           - สาขาอุดรธานี           - สาขาอุบลราชธานี           - สาขาสกลนคร           - สาขาเลย           - สาขาหนองคาย           - สาขาบึงกาฬ           - สาขาเซกา จ.บึงกาฬ           - สาขาราษฎร์ยินดี จ.สงขลา           - สาขาถนนศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานีธนาคารไทยพาณิชย์ : ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมเป็นต้นไป          เปิดจ่ายแลกธนบัตรเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จำนวน 175,000 ฉบับ และธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 130,000 ชุด

  Job Tips

  เทคนิคการสัมภาษณ์งาน…เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ เพราะว่าสมัยนี้บริษัทต่างๆมีการแข่งขันสูงขึ้นมาก มาตรฐานของผู้สมัครงานก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวสัมภาษณ์งานให้ดีๆ มีหวังล้มเหลวเอาได้ง่ายๆเมื่อเราได้รับแจ้งให้เข้าไปสัมภาษณ์งาน แน่นอนว่าโอกาสมาถึงตัวเราแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการกล้าแสดงออกในการนำเสนอตนเองให้น่าสนใจในการสัมภาษณ์งาน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความประทับใจแรกพบ (first impression) ให้แก่ผู้สัมภาษณ์ครับ จากนี้ไปจะเป็นเทคนิคในการสัมภาษณ์งานที่เราควรจะรู้ไว้ก่อนเข้าสนามจริงเทคนิคการสัมภาษณ์งาน1. สร้างความมั่นใจให้ตนเองก่อนถ้าเราเครียดก่อนการสัมภาษณ์งาน การเตรียมตัวล่วงหน้าจะช่วยให้เราสร้างความมั่นใจให้มากขึ้น… ดังนั้นตรวจสอบให้หมดว่าเอกสารที่เราต้องใช้มีครบหรือไม่ ทั้ง เตรียม resume ใบสมัครงาน ใบประกาศ เกียรติบัตรรางวัลต่างๆเช็คให้ละเอียด จากนั้นจึงเริ่มฝึกซ้อมการสัมภาษณ์งานโดยการเตรียมพร้อมกับคำถามต่างๆ และวิธีการตอบที่เหมาะสมและเป็นตัวเรามากที่สุด2. ต้องรู้ลักษณะการสัมภาษณ์งานสมัยก่อนการสัมภาษณ์งานจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะตายตัว คือซักถามประวัติคร่าวๆ แล้วก็มีคำถามสุดฮิตอย่างเช่นจุดอ่อน จุดแข็งของเรา แต่สมัยนี้ผู้ว่าจ้างมักจะสัมภาษณ์งานในลักษณะของการทดสอบไหวพริบครับ เช่น อาจมีการยกสถานการณ์จำลองขึ้นมาให้เราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผู้สัมภาษณ์ต้องการดูมุมมองความคิดของเรามากกว่าที่จะให้ตอบตามตำราเป๊ะๆ นอกจากนี้ควรเตรียมตัวพร้อมรับการสัมภาษณ์ทุกรูปแบบ บางที่ก็มีคนสัมภาษณ์ถึง 5 คน บางที่ก็สัมภาษณ์งานแบบตัวต่อตัว แต่กินเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงก็มี3. หาข้อมูลที่จำเป็นให้หมดการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต นับเป็นแหล่วงข้อมูลชั้นเยี่ยมที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผน หรือแนวปฏิบัติของบริษัทที่เราสมัคร เราควรเก็บข้อมูลของบริษัทให้หมด ในหลายๆด้าน เช่น ฐานเงินเดือนของตำแหน่งที่เราสมัครงาน สินค้าบริการของบริษัท วัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไง จะได้เห็นภาพคร่าวๆว่าบรืษัทเป็นอย่างไร4. มีความกระตือรือร้นเอาจริงๆแล้ว ถ้าเราดันไปสมัครงานที่ “ไม่ใช่” ขึ้นมา การจะสร้างความตื่นเต้น ความอินจัดกับการสัมภาษณ์งานที่กำลังจะเข้ามาถึงนั้นแทบจะไม่มีโอกาสเลย เพราะเราไม่ได้ต้องการมันจริงๆ ผมเคยมีประสบการณ์ไปสัมภาษณ์งานมาบ้าง ผมก็คิดว่าเตรียมตัวไปดีนะ แต่พอไปเข้าห้องสัมภาษณ์จริงๆกลับไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างสนิทใจ คิดว่ายังไงถ้าเผื่อได้งานนี้จริงๆมันก็คงไม่ใช่ตัวเรา ดังนั้นขอแนะนำเลยว่าถ้ามีโอกาส ก็ให้เลือกงานที่เราสนใจให้มากที่สุด แล้วความกระตือรือร้นมันก็จะมาเอง5. ลองสวมรอยเป็นผู้สัมภาษณ์ซะเองเวลาเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน คงจะดีไม่น้อยถ้าเราลองคิดจากมุมมองของผู้สัมภาษณ์ดูบ้าง ว่าถ้าเป็นเราเนี่ย เราอยากได้ผู้ร่วมงานแบบไหน เค้ามีความมั่นใจรึเปล่า? ตอบคำถามด้วยสีหน้ายิ้มแย้มมั้ย หรือเคร่งเครียดจริงจังตลอดเวลา มันจะเป็นเหมือนการทบทวนบุคลิกภาพของตัวเราเองครับ แน่นอนว่าเราอยากได้คนร่วมงานดีๆ ดังนั้นเราก็ควรจะปรับลักษณะท่าทางการวางตัวของเราให้เป็นอย่างที่ผู้สัมภาษณ์พีงต้องการด้วยนี่ก็เป็นเทคนิคการสมัครงานที่เป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น ลองมาดูคำถามการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างครับ แล้วจะรู้ว่า ถ้าเราไม่เตรียมตัวไปดีๆมีสิทธิ์เหวอเอาได้ง่ายๆ อย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานคือการสร้าง first impression ที่ดีครับ จากนั้นความมั่นใจก็จะมาเอง…ที่เหลือก็อยู่ที่ไหวพริบแล้วก็ดวง (นิดนึง) 
  งานทั่วไป
    ตำแหน่ง โดย ลงประกาศ
  พนักงานขายเครื่องมือแพทย์เขตภาคใต้ บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด 21 พ.ย. 2559
  sale ด่วน!! บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราฎร์ธานี 21 พ.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่บุคคล 1 ตำแหน่ง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด 20 พ.ย. 2559
  Outlet Manager Hyatt Regency Phuket Resort 4 พ.ย. 2559
  Food and Beverage secretary Hyatt Regency Phuket Resort 4 พ.ย. 2559
  ช่างแอร์ 2 ตำแหน่ง ศูนย์บริการนันทศักดิ์แอร์ 3 พ.ย. 2559
  sale ด่วน!! บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราฎร์ธานี 3 พ.ย. 2559
  พนักงานธุรการ/ บัญชี บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด 20 ต.ค. 2559
  Reception โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ 17 ต.ค. 2559
  Night Reception โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ 17 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน + ธุรการ + เซลล์ขายหลักสูตร บริษัท เลิร์นนิ่ง ฟอร์ ฟัน จำกัด 4 ต.ค. 2559
  กุ๊ก Malibu Beach Bungalows 26 ก.ย. 2559
  พนักงานขับรถผู้บริหาร บริษัท กลุ่มธุรกิจ เค กรุ๊ป จำกัด 24 ก.ย. 2559
  Front Office Supervisor Hyatt Regency Phuket Resort 13 ก.ย. 2559
  Room Attendant Hyatt Regency Phuket Resort 13 ก.ย. 2559
     
  ประกาศทั่วไป
  หัวข้อ โดย ลงประกาศ
  หน้าแรก › เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน จ๊อปปักษ์ใต้ 22 ก.ค. 2559
  นัดพบแรงงานภาคใต้ ยะลา 26 กรกฏาคม 2559 จ๊อบปักษ์ใต้ดอทคอม 16 ก.ค. 2559
  งานนัดพบแรงงานพัทลุง 8 ธ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 23 พ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 10 พ.ย. 58 จ็อบปักษ์ใต้ 9 พ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย สงขลา 7 ส.ค. 58 จ็อบปักษ์ใต้ 5 ส.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานชุมพร 25 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 ก.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน ยะลา 29 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 7 ก.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย ระนอง 25 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 10 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สตูล 16 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 10 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี19 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 4 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย สตูล 28 พ.ค 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 พ.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 6 พ.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน ชุมพร 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 27 เม.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย ยะลา 7 พ.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 22 เม.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงงาน สุราษฎร์ธานี 24 เม.ย 2558 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 17 เม.ย. 2558