ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ 

นายจ้างเข้าสู่ระบบงานด่วน
 • พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ) 30 ก.ย. 2559

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
        1. เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 3. มีใบขับขี่ประเภท 2 4. มีประสบการณ์ทางด้านการบริการ 5. สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีบุคลิกและมนุษยส...
 • หัวหน้าแผนกต้อนรับ( supervisor Front Office) updated!! 30 ก.ย. 2559

  ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)  -   กระบี่
        วุฒิการศึกษา ปวช. ป.ตรี มีประสบการณ์ทำงานโรงแรม/รีสอร์ท และมีทักษะภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมการโรงแรมได้เป็นอย่างดีหมายเหตุ เพื่อให้การสมัครงานของท่านมีประสิทธิผลทันที กรุณาติด...
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 30 ก.ย. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไปสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Officeมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมีความกระตือรือร้น มีบุคลิคความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออกมีความซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบมีความรู้ด้านการบริหาร...
 • แม่บ้าน ( Room maid)ด่วนมากๆและรู้ผลสัมภาษณ์ทันที 30 ก.ย. 2559

  ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)  -   กระบี่
        วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดคุณสมบัติผู้สมัคร มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำความสะอาดห้องพักและการปูเตียงแขกพัก หรือมีประสบการณ์การซัก-รีด และดูแลรักษา/ซ่อมผ้า เป็นอย่างดีสามารถอยู่และทำงานที่เกาะได้...
 • ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 30 ก.ย. 2559

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
         1. เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป                 2. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี      &n...
 • พนักงานตรวจสอบรายได้ (auditor/ chief AR) 30 ก.ย. 2559

  ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)  -   กระบี่
        คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี   มีความรู้ด้านบัญชีและมีประสบการณ์ตามสายงานตรวจสอบรายได้อย่างน้อย 2 ปี...
 • พนักงานบัญชี/แคชเชียร์( cashier) 30 ก.ย. 2559

  ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)  -   กระบี่
        มีความรู้ ประสบการณ์ทำงานและทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโรงแรม มีความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสายงาน...
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์ 30 ก.ย. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย/หญิง - อายุ 27 ปีขึ้นไป - วุฒิการศักษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ การขายและการตลาด - เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับลวดสลิง,รอกโ...
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการบุคคล 30 ก.ย. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        อายุ 30 ปี ขึ้นไปวุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไปมีประสบการณ์ในการทำงานตรงตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปีมีทั...
 • พนักงานขายโฆษณาเว็บไซต์จ๊อบปักษ์ใต้ 26 ก.ย. 2559

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด  -   สงขลา
          วุฒิปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาที่จบ  มีประสบการณ์ด้านการขายทางโทรศัพท์  หากมีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ + อินเตอร์เน็ตที่...
 • พนักงานนวดไทย/น้ำมัน (Therapist) 30 ก.ย. 2559

  ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)  -   กระบี่
        บุคลิกดี มีใจรักบริการ มีทักษะการนวดไทย นวดน้ำมันมาเป็นอย่างดี  มีใบรับรองอย่างน้อย 120 ชม...
 • พนักงานฝ่ายAudiovisual 30 ก.ย. 2559

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
        1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป 2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาที่เกี่ยวข้อง) 3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี 4. สามารถจัดวางระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษา 5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับม...
 • หัวหน้าฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (supervisor F&B) 30 ก.ย. 2559

  ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)  -   กระบี่
        มีบุคลิกดี มีใจรักงานบริการและ มีทักษะการขายและมีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประสบการณ์การทำงานด้านนี้ อย่างน้อย 3ปี...
 • หัวหน้าคนสวน (Gardener) 30 ก.ย. 2559

  ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)  -   กระบี่
        หมายเหตุ เพื่อให้การสมัครงานของท่านมีประสิทธิผลทันที กรุณาติดต่อ หัวหน้าฝ่ายบุคคล ของบริษัททับเทวัญ คุณสุจิตรา อินทรนุ่ม เบอร์ติดต่อโดยตรง 087-6245556หรือส่งหลักฐานการสมัครมาที่ personnel@thapwarin...
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน 30 ก.ย. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป การบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ ...
 • เจ้าหน้าผลิตเบเกอร์รี่ 30 ก.ย. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        -เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป-วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาคหกรรมและโภชนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีความซื่อสัตย์และความละเอียดรอบคอบ-มีทัศนคติที่ดีในการทำขนม มีความคิดสร้...
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด)... 30 ก.ย. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน ฟัง)...
 • ดูทั้งหมด
  งานใหม่ล่าสุด
  ตำแหน่ง บริษัท จังหวัด ลงประกาศ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  Supervisor H/K ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  พนักงานบัญชี ด่วน บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดหา บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ที เค อพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  ผู้ช่วย ผจก. ฝ่ายอาหาร-เครื่องดื่ม (F&B Asst/Supervisor) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าคลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าคลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการ การตลาด บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  พนักงานนวด (ด่วนมาก) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  Interior Designer บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการรีสอร์ท(Resort Manager)สัมภาษณ์ทันที ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (supervisor F&B) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าแผนกต้อนรับ( superviser Front Office)สัมภาษณ์ทันที ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  พนักงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า( Receptionist) สัมภาษณ์ทันที ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  กัปตันฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ( Captain F&B) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  ซุ๊ปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2559
  วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2559
  พนักงานฝ่ายไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  พนักงานฝ่ายAudiovisual บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  พนักงานฝ่ายเทคนิคแสง บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  พนักงานฝ่ายเทคนิคเสียง บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มธุรกิจให้เช่า (Sale & Marketing Supervisor the rental business) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  นักแสดง (ศิลปการแสดง) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มธุรกิจให้เช่า (Sale & Marketing Manager the rental business) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  พนักงานฝ่ายเครื่องปรับอากาศ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  พนักงานฝ่ายพัฒนาศิลป์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  พนักงานฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  พนักงานฝ่ายช่างซ่อมบำรุง - ทั่วไป บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  พนักงานฝ่ายรายรับ (แคชเชียร์) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  พนักงานฝ่ายบัตร บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  พนักงานฝ่ายเครื่องแต่งกาย บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  ล่ามภาษารัสเซีย(Russian Interpreter) /ล่ามภาษาอังกฤษ(English interpreter) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  ซุ๊ปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2559
  (Bartender) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  พนักงานชงกาแฟ (Barista) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  ผู้ช่วยกุ๊ก( cook helper) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและสำรองห้องพัก ( Sales &reservation Supervisor ) ด่วนมาก ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  แม่บ้าน ( Room maid) -ต้องการด่วนมากๆๆ ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  ผู้ช่วยกัปตัน ขับเรือสปีดโบ๊ท (speed boat captain helper) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  กัปตันขับเรือสปีดโบ๊ท (speed boat captain) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าคนสวน (Gardener) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  พนักงานตรวจสอบรายได้ (auditor/ chief AR) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าแผนกอาหาร(ห้องครัว) (Chef de Parti)*-* สัมภาษณ์และรู้ผลทันที ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปที เค อพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการร้านกาแฟฮักอันดามัน (Hug Andaman Manager) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าช่าง (Chief Engineering) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  พนักงานแคชเชียร์ขาย(ร้านค้าshop cashier) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  แม่บ้าน ( Room maid)ด่วนมากๆและรู้ผลสัมภาษณ์ทันที ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดวงธิดา อพาร์ทเม้นท์ ด่วนมาก บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าแผนกต้อนรับ( supervisor Front Office) updated!! ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  พนักงานบริการร้านอาหาร(waiter & waitress) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้างานฝ่ายผลิต บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่อบรมและพัฒนาบุคลากร ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  Waiter/Waitress(สัมภาษณ์ทันที) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  Bartender ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าผลิตเบเกอร์รี่ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 ก.ย. 2559
  Cook helper ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  Resort Manager ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  วิศวกรเครื่องกล บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2559
  ช่างไฟฟ้า บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2559
  ช่างเทคนิค บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2559
  กุ๊กอาหารไทยฮาลาล Bangtao Beach Chalet ภูเก็ต 30 ก.ย. 2559
  ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager ) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  กุ๊ก ( Commit 1) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าแผนกต้อนรับ ( F/O Supervisor ) สัมภาษณ์ทันที ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  พนักงานต้อนรับ (Receptionist) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  หัวหน้าแม่บ้าน ( H/K Supervisor) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
  ช่างซ่อมบำรุง ( Mechanic / Techician) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 ก.ย. 2559
       

  ผู้ประกอบการแนะนำ ดูทั้งหมด

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัดบริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดSafeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัดบริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัดทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัดบริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัดAndalay Boutique Resortบริษัท ทิพาพงศ์ จำกัดบริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัดบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท สมุยลากูนา รีสอร์ท จำกัดMillennium Autoโกลบอล รูมส์โรงแรม หาดใหญ่ฮอลิเดย์บริษัท ศิริภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัดบริษัท เลนโซ่ จำกัด บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัดI spa wellness club ลายานา รีสอร์ท แอนด์ สปาบริษัท ลันตาแซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัดบริษัท ธนารีสอร์ท จำกัดอ่าวนาง ภูเภตรา รีสอร์ท กระบี่Villa Nalinnaddaบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

  ผู้ประกอบการใหม่
  บริษัทชั้นนำ
  ตำแหน่งงานแนะนำ
  ราคาทองปรับขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออก 22,700 บาท วัmoreราคาทองปรับขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออก 22,700 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคารับซื้อ ขายทองคำประจำวันที่ 18/08/2559 เวลา 09:21 น. ครั้งที่ 1 ราคาปรับขึ้น 150 บาท จากราคาปิดวานนี้ โดยทองคำแท่งรับซื้อ 22,100.00 บาท ขายออก 22,200.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ 21,709.12 บาท ขายออก 22,700.00 บาท 
  งานประชุมวิชาการ PEA ปี 2559 (PEA Conference 2016) PEA ขอเชิญชวนส่งบทความชิงเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงาน และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดัง นั้น PEA จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัย ใหม่ในการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เพียงพอ เชื่อถือได้ และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับคุณภาพงานบริการให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ไฟ            PEA ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยด้านการพัฒนางานที่ เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายของประเทศเพื่อยกระดับการไฟฟ้าให้ก้าวสู่ การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต โดยได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ PEA ปี 2559 (PEACON2016) ในหัวข้อ “Moving Toward the Electric Utility of the Future” เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งพนักงาน PEA ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสนำเสนอบทความทางวิชาการ รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบจำหน่ายได้ในอนาคตต่อไป           สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความ (Template) ที่ http://peacon2016.pea.co.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) หมายเลขโทรศัพท์ 02-009-6099

  Job Tips

    เคล็ดลับทำงานดีมีความสุข ใคร ๆ ก็บอกว่า ถ้าได้ทำงานที่เรารักเราจะมีความสุขกับการทำงาน แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังมักบ่นว่าเบื่องานอยู่ดี ด้วยปัจจัยแวดล้อมอีกหลาย ๆ อย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นก็ไม่ได้ นอกจากเปลี่ยนตัวเราเอง ถ้าอย่างนั้นเรามาหาวิธีทำงานอย่างมีความสุขกันดีกว่าปัญหาส่วนตัวทิ้งไว้ที่บ้าน เมื่อคุณมีเรื่องครุ่นคิดเกี่ยวกับครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวอื่น ๆ คุณจะไม่มีความสุขในการทำงานและไม่สามารถจดจ่อกับงานได้ เพราะฉะนั้น ควรทิ้งเรื่องส่วนตัวไว้ที่บ้านแล้วสนุกกับงานตรงหน้า ให้เหมือนกับทิ้งเรื่องงานไว้ที่ออฟฟิศและมีความสุขกับครอบครัวในวันหยุด แล้วคุณจะมีความสุขในทุก ๆ วันทำงานของคุณสร้างพื้นที่ผ่อนคลายส่วนตัว คุณใช้เวลาในที่ทำงานอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน มากกว่าเวลานอนเสียอีก แต่ก็ไม่ใช่ว่าในขณะที่คุณทำงานจะมีแต่ความตึงเครียดเท่านั้น คุณสามารถสร้างบรรยากาศผ่อนคลายได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ เช่น ตกแต่งพื้นที่ส่วนตัวในที่ทำงานของคุณจัดโต๊ะทำงานให้รู้สึกสบายและผ่อนคลายที่สุดเท่าที่จะทำได้ และไม่ขัดต่อกฎระเบียบของบริษัท เพียงเท่านี้คุณก็มีอารมณ์ในการทำงานมากขึ้นแล้วเพื่อนคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อนในที่ทำงานที่มีไลฟ์สไตล์หรือภูมิหลังคล้ายคลึงกับคุณช่วยแบ่งเบาความเครียดได้ไม่น้อยในยามที่คุณอยากระบายให้ใครสักคนฟัง แม้บางปัญหาเพื่อนแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย แต่อย่างน้อยก็ยังมีคนที่เข้าใจ คอยรับฟังเรื่องราว และเป็นกำลังใจให้คุณเสมอกินดีสุขภาพดี กินอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่มากพอ ให้พลังงานแก่ร่างกาย เติมความสดชื่น และเพิ่มพลังความคิดในการทำงาน เมื่อสุขภาพดีก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน เกิดความคิดดี ๆ ในการทำงาน ผลงานก็ออกมาดีตามไปด้วยจัดระเบียบการทำงาน ควรจัดสรรเวลาในการทำงาน จัดระเบียบตัวเองให้ดี อย่าให้เกิดภาวะงานล้นมือ ทำไม่ทัน ก่อความเครียด และสุดท้ายผลงานออกมาไม่ดี ถ้าคุณสามารถควบคุมมันได้ คุณจะไม่รู้สึกเบื่องาน ทั้งยังมีความมั่นใจ และมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นเคลื่อนไหว เดินไปมาบ้าง การนั่งทำงานในออฟฟิศของคนส่วนใหญ่คือการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ร่างกายจึงต้องการการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ ไม่อย่างนั้นจะเคล็ด ขัด ยอก เมื่อย ปวดหลัง ปวดคอ บ่า ไหล่ เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม ควรเปลี่ยนอิริยาบถให้เลือดลมเดินสะดวก ส่งเลือดขึ้นไปส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะสมองอย่าพยายามเปลี่ยนเพื่อนร่วมงาน จำไว้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการตอบสนองที่คุณมีต่อพวกเขาได้ อย่าให้การกระทำของคนอื่นมีผลต่อตัวคุณ ยังมีทางออกอื่นในการแก้ไขปัญหา การหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่จะทำให้คุณไม่สบายใจ จะช่วยให้จิตใจคุณแจ่มใสขึ้นให้รางวัลตัวเอง การให้รางวัลตัวเองเป็นความสุขที่สร้างได้ง่ายมาก เวลาที่คุณตั้งเป้าว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จ และเมื่อคุณทำได้ตามนั้นจริง ๆ ก็ควรให้รางวัลตัวเองด้วย อาจจะไปดูหนัง ช้อปปิ้ง กินข้าวกับเพื่อน เข้าสปา หรืออะไรก็ตามที่คุณชอบ การเติมความสุขให้ชีวิตส่งผลต่ออารมณ์ที่ดีในการทำงานมองโลกแง่บวก จริง ๆ แล้วสุขหรือทุกข์ล้วนอยู่ที่มุมมองของคุณ หากคุณมองสิ่งต่าง ๆ เป็นบวกชีวิตก็จะมีความสุขและสนุกกับงานได้ไม่ยาก บอกตัวเองว่า “วันนี้ฉันจะตั้งใจทำงานที่ฉันรัก” ย่อมสร้างกำลังใจได้ดีกว่าพูดว่า “ทุกวันก็มีแต่งานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ น่าเบื่อ” ซึ่งจะทำให้คุณยิ่งเบื่องานของคุณมากกว่าเดิมกล่าวคำทักทายตอนเช้า จะดีแค่ไหนถ้าคุณเริ่มต้นวันด้วยการกล่าวทักทายทุกคนที่ออฟฟิศด้วยรอยยิ้ม แล้วได้รับคำทักทายพร้อมรอยยิ้มกลับมาเช่นกัน เห็นไหมว่า ความสุขเกิดขึ้นได้แม้เพียงสิ่งเล็กน้อยเท่านี้เอง
  งานทั่วไป
    ตำแหน่ง โดย ลงประกาศ
  กุ๊ก Malibu Beach Bungalows 26 ก.ย. 2559
  พนักงานขับรถผู้บริหาร บริษัท กลุ่มธุรกิจ เค กรุ๊ป จำกัด 24 ก.ย. 2559
  Front Office Supervisor Hyatt Regency Phuket Resort 13 ก.ย. 2559
  Room Attendant Hyatt Regency Phuket Resort 13 ก.ย. 2559
  พนักงานบัญชี บจก ศุภสารกลการ 3 ก.ย. 2559
  พนักงานขาย บจก ศุภสารกลการ 3 ก.ย. 2559
  ที่ปลึกษาด้านความงาม วิคตอเรียแจคสัน 31 ส.ค. 2559
  sale ด่วน!! บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราฎร์ธานี 30 ส.ค. 2559
  พนักงานล้างจาน ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เจ้เฮี้ยง หาดใหญ่ 28 ส.ค. 2559
  ช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด 23 ส.ค. 2559
  พนักงานบัญชี-การเงิน บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด 17 ส.ค. 2559
  สถาปนิก MBI INTERNATIONAL CO.,LTD 16 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่การตลาด บจก.เจริญคอมเพล็กซ์พัฒนา 13 ส.ค. 2559
  Waiter/Waitress โรงแรมหาดลัด เพรสทีจ เกาะพะงัน 9 ส.ค. 2559
  ช่างเทคนิค ณีรกาญจน์ ศรีไพบูลย์ 8 ส.ค. 2559
     
  ประกาศทั่วไป
  หัวข้อ โดย ลงประกาศ
  หน้าแรก › เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน จ๊อปปักษ์ใต้ 22 ก.ค. 2559
  นัดพบแรงงานภาคใต้ ยะลา 26 กรกฏาคม 2559 จ๊อบปักษ์ใต้ดอทคอม 16 ก.ค. 2559
  งานนัดพบแรงงานพัทลุง 8 ธ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 23 พ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 10 พ.ย. 58 จ็อบปักษ์ใต้ 9 พ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย สงขลา 7 ส.ค. 58 จ็อบปักษ์ใต้ 5 ส.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานชุมพร 25 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 ก.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน ยะลา 29 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 7 ก.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย ระนอง 25 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 10 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สตูล 16 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 10 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี19 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 4 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย สตูล 28 พ.ค 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 พ.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 6 พ.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน ชุมพร 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 27 เม.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย ยะลา 7 พ.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 22 เม.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงงาน สุราษฎร์ธานี 24 เม.ย 2558 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 17 เม.ย. 2558