ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ 

นายจ้างเข้าสู่ระบบงานด่วน
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย ( Sales Manager ) 30 มี.ค. 2558

  Millennium Auto  -   สงขลา
        - อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  1 มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี , มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานทีมงาน 2 มีประสบการณ์การเจรจาต่...
 • FACTORY ENGINEER (วิศวกรโรงงาน)**ด่วนมาก** 31 มี.ค. 2558

  บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -   สุราษฎร์ธานี
        -          วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ -          มีความรู้ด้านเครื่องกล, เครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า -...
 • Production Executive 30 มี.ค. 2558

  บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -   สงขลา
        1.       Male or Female 2.       Able to work in shift 3.       Able to communicate in English is an ad...
 • ช่างคอมพิวเตอร์ 30 มี.ค. 2558

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด  -   สงขลา
         เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาไฟฟ้า/อีเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี หากเคยผ่านงานออกแบบ ประกอบ ติดตั้งทดสอบและซ่อมสินค้า ...
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที.เค. อพาร์ทเม้นท์ ด่วนมาก... 30 มี.ค. 2558

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป- วุฒิการศึกษาระดับปวช. - ปริญญาตรี สาขาการบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีความซื่อสัตย์และมีความละเอียดรอบคอบ - สามารถทำงานเป็นกะได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- มีประ...
 • วิศวกร ประเมิณราคา ด่วนมาก 30 มี.ค. 2558

  บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด  -   สงขลา
        ไม่จำกัดเพศอายุ 23 ปี ขึ้นไปวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา และที่เกี่ยวข้อง(สามารถถอดแบบอาคาร ประมาณราคางานด้านวิศวกรรมได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)...
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดวงธิดา อพาร์ทเม้นท์ ด่วนมาก... 30 มี.ค. 2558

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป- วุฒิการศึกษาระดับปวช. - ปริญญาตรี สาขาการบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีความซื่อสัตย์และมีความละเอียดรอบคอบ - สามารถทำงานเป็นกะได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- มีประ...
 • PRODUCTION SUPERVISOR (หัวหน้างานฝ่ายผลิต)**ด่วนมาก** 31 มี.ค. 2558

  บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -   สุราษฎร์ธานี
        -          วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต -          สามารถทำงานเป็นกะได้ -   &n...
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์ (Stock & Logistic Officer) 30 มี.ค. 2558

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พ...
 • QUALITY CONTROLLER (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ)**ด่วนมาก** 31 มี.ค. 2558

  บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -   สุราษฎร์ธานี
        -          วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรม/วิทย์ศาสตร์ เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -          มีความเป็นผู้นำ แ...
 • ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด)... 30 มี.ค. 2558

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน- เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป- มีประ...
 • ช่างเทคนิค (ช่างไฟฟ้า) 30 มี.ค. 2558

  บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -   สงขลา
         การศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า สามารถทำงานเป็นกะได้ ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ...
 • Programmer (VB.Net /VB6 /Power Builder) 30 มี.ค. 2558

  บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด  -   กรุงเทพมหานคร
        Male or Female, age not over 30 years old Thai Nationality, Bachelor’s Degree in Computer Sciences, Business Computer 0 -3 years experience Strong to develop both of windows-based and Web-based ...
 • ฮีตเตอร์เทคนิเชียน 30 มี.ค. 2558

  บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -   สงขลา
        วุฒิขั้นต่ำระดับปวช.พร้อมประสบการณ์ทำงาน หรือปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า หรือใกล้เคียง เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับฮีตเตอร์หรือบอยเลอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ...
 • โปรดักส์ชั่น ซุปเปอร์ไวส์เซอร์ (Production Supervisor) 30 มี.ค. 2558

  บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -   สงขลา
        1.       ปวช. ปวส. อนุปริญญา หรือสูงกว่า กรณีไม่มีประสบการณ์ ขอให้พร้อมเรียนรู้การสอนงานให้ 2.       สามารถทำงานเป็นกะได้ 3. &nb...
 • Shipping Executive 30 มี.ค. 2558

  บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -   สงขลา
         Experience in Shipping processes is a must / มีประสบการณ์ตรงในงานชิปปิ้งEnglish communication proficiency / สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีComputer ability : Ms office suite, E-mail / ส...
 • ช่าง*ด่วน*(หาดใหญ่,สะบ้าย้อย,สิงหนคร) 30 มี.ค. 2558

  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์)  -   สงขลา
        - ไมจำกัดวุฒิการศึกษา - หากมีประสบการณ์ด้านช่างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ...
 • FINANCIAL SUPERVISOR (หัวหน้าแผนกการเงิน)**ด่วนมาก** 31 มี.ค. 2558

  บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -   ภูเก็ต
        - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/การเงิน/การบัญชี- มีความรู้ด้านการเงิน- มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี- มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้การ...
 • Service Engineer - - Urgently Required!!! 30 มี.ค. 2558

  Grundfos (Thailand) Co., Ltd.  -   ภูเก็ต
         Male age between 25-35 years Bachelor degree in Electrical, Mechanical or other related field 2-3 years experiences in service engineer and maintenance system Background or...
 • เจ้าหน้าที่บุคคล – ธุรการ (ด่วน) 30 มี.ค. 2558

  บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัด  -   สงขลา
        ·        เพศหญิง   อายุ 25 ปี ขึ้นไป ·        การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคล  หรือสาขาที่เกี่...
 • ดูทั้งหมด
  งานใหม่ล่าสุด
  ตำแหน่ง บริษัท จังหวัด ลงประกาศ
  ACCOUNTING OFFICER (เจ้าหน้าที่บัญชี)**ด่วนมาก** บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 31 มี.ค. 2558
  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน (MANAGER INTERNAL AUDIT ) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 31 มี.ค. 2558
  Research&Development Executive Assistant บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 31 มี.ค. 2558
  ASSISTANT E – COMMERCE MANAGER บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 31 มี.ค. 2558
  Research&Development Chemical บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 31 มี.ค. 2558
  MARKETING OFFICER/ TRADER บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 31 มี.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ภาษาพม่า ) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สุราษฎร์ธานี 31 มี.ค. 2558
  FACTORY ENGINEER (วิศวกรโรงงาน)**ด่วนมาก** บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สุราษฎร์ธานี 31 มี.ค. 2558
  SOFTWARE SPECIALIST (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ SOFTWARE) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 31 มี.ค. 2558
  PRODUCTION SUPERVISOR (หัวหน้างานฝ่ายผลิต)**ด่วนมาก** บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สุราษฎร์ธานี 31 มี.ค. 2558
  DRIVER (พนักงานขับรถ) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สุราษฎร์ธานี 31 มี.ค. 2558
  QUALITY CONTROLLER (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ)**ด่วนมาก** บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สุราษฎร์ธานี 31 มี.ค. 2558
  FINANCIAL SUPERVISOR (หัวหน้าแผนกการเงิน)**ด่วนมาก** บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 31 มี.ค. 2558
  HUMAN RESOURCE OFFICER (เจ้าหน้าที่บุคคล) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต 31 มี.ค. 2558
  พนักงานบริการรับรถ บริษัท สสุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 31 มี.ค. 2558
  ธุรการขาย บริษัท สสุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 31 มี.ค. 2558
  Customer Service - - Urgently Required!!! Grundfos (Thailand) Co., Ltd. ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  Service Engineer - - Urgently Required!!! Grundfos (Thailand) Co., Ltd. ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  ธุรกาขายกระจก บริษัท กมลพิศาล กระจกนิรภัย จำกัด นครศรีธรรมราช 30 มี.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  Chef de Partie at Twin Louts, Koh Lanta The Unique Collection of Hotels & Resorts กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  วิศวกรควบคุมและซ่อมบำรุงอาคาร บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  ช่างประจำรีสอร์ท สมุยท้องเกตุรีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 30 มี.ค. 2558
  ช่างยนต์ บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  ธุรการ สมุยท้องเกตุรีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 30 มี.ค. 2558
  Cook at Private Pool Villa at Civilai Hill Khao Yai The Unique Collection of Hotels & Resorts นครราชสีมา 30 มี.ค. 2558
  พนักงานร้านกาแฟ สมุยท้องเกตุรีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 30 มี.ค. 2558
  HK Supervisor at Private Pool Villa at Civilai Hill Khao Yai The Unique Collection of Hotels & Resorts นครราชสีมา 30 มี.ค. 2558
  พนักงานต้อนรับ บริษัท ทรี เจ พี จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 มี.ค. 2558
  กุ๊ก บริษัท ทรี เจ พี จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 มี.ค. 2558
  Supervisor F/O ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  พนักงานขาย กลุ่มบริษัท ดิลกและบุตร จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ประจำ โรงงานแปรรูปไก่ ต.ท่าแค จ.พัทลุง บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด พัทลุง 30 มี.ค. 2558
  Asst. Finance/Finance Manager at the Unique Collection of Hotels & Resorts Bangkok The Unique Collection of Hotels & Resorts กรุงเทพมหานคร 30 มี.ค. 2558
  Supervisor H/K ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  ช่างยนต์ กลุ่มบริษัท ดิลกและบุตร จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ประจำ โรงงานแปรรูปไก่ ต.ท่าแค จ.พัทลุง บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด พัทลุง 30 มี.ค. 2558
  พนักงานขายคอมพิวเตอร์ (Telesale) ด่วน! บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  Reception / พนักงานต้อนรับ โรงแรม พีพีไอส์แลนด์ คาบาน่า (เกาะพีพี) กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  พนักงานบัญชีการเงิน บริษัท สสุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 มี.ค. 2558
  สถาปนิก บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  Reception / พนักงานต้อนรับ โรงแรม รามาดา เขาหลัก รีสอร์ท พังงา 30 มี.ค. 2558
  ช่างยนต์ บริษัท สสุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 มี.ค. 2558
  ผู้จัดการโครงการ บริษัท อ่าวนาง อีโค อินน์ จำกัด กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  ช่างคอมพิวเตอร์ บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  หวัวหน้าแผนก บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาภูเก็ต ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  พนักงานขาย บริษัท สสุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 มี.ค. 2558
  พนักงานเสริฟอาหาร โรงแรม พีพีไอส์แลนด์ คาบาน่า (เกาะพีพี) กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  พนักงานล้างจาน โรงแรม พีพีไอส์แลนด์ คาบาน่า (เกาะพีพี) กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  พนักงานตรวจสอบ บริษัท สสุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 มี.ค. 2558
  แม่บ้าน โรงแรม พีพีไอส์แลนด์ คาบาน่า (เกาะพีพี) กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  HR Supervisor Panwa Beach properties Co.,Ltd. ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  พนักงานดูแลสระน้ำ โรงแรม พีพีไอส์แลนด์ คาบาน่า (เกาะพีพี) กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  Night Guest Service Officer Hyatt Regency Phuket Resort ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  General Cashier / Paymaster Iniala Natai Ltd พังงา 30 มี.ค. 2558
  พนักงานขนสัมภาระแขก โรงแรม พีพีไอส์แลนด์ คาบาน่า (เกาะพีพี) กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  Bell Attendant Hyatt Regency Phuket Resort ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  ช่างเฟอร์นิเจอร์ โรงแรม พีพีไอส์แลนด์ คาบาน่า (เกาะพีพี) กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  ช่างไฟฟ้า โรงแรม พีพีไอส์แลนด์ คาบาน่า (เกาะพีพี) กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  Sales Engineer – Safety & Special Product บริษัท ลินเด้(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สงขลา 30 มี.ค. 2558
  ช่างประปา โรงแรม พีพีไอส์แลนด์ คาบาน่า (เกาะพีพี) กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  Life Guard Hyatt Regency Phuket Resort ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  พนักงานทำความสะอาด โรงแรม พีพีไอส์แลนด์ คาบาน่า (เกาะพีพี) กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  พนักงานขับรถสำนักงาน บริษัท ไทยมารับเบอร์ จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  Commis I Sawaddi Patong Resort & Spa ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  GRO Sawaddi Patong Resort & Spa ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  Restaurant Captain Sawaddi Patong Resort & Spa ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ บริษัท เอเซียน โอ๊ค จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  Bell & Driver Sawaddi Patong Resort & Spa ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  ช่าง*ด่วน*(หาดใหญ่,สะบ้าย้อย,สิงหนคร) บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) สงขลา 30 มี.ค. 2558
  Japanese Chef (Thai nationality) บริษัท ทรีดอลฟินซ รีสอร์ท จำกัด ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ที เค อพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  Reception พนักงานต้อนรับ โรงแรม เบส เวสเทิร์น พรีเมียร์ บางเทาบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  Bartender พนักงานผสมเครื่องดื่มชาย โรงแรมวนาคาร บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา 30 มี.ค. 2558
  พนักงานฝ่ายขาย บริษัท ชายสิน จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  Assistant Spa Manager บริษัท ทรีดอลฟินซ รีสอร์ท จำกัด ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  วิศวกรซ่อมบำรุงและโหลดเทส (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  Chef De Partie โรงแรม เบส เวสเทิร์น พรีเมียร์ บางเทาบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  พนักงานขับรถบริษัท/พนักงานขับรถผู้บริหาร ISS Supporting Services Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร 30 มี.ค. 2558
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  Cook โรงแรม เบส เวสเทิร์น พรีเมียร์ บางเทาบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต 30 มี.ค. 2558
  Bakery / Cook โรงแรมวนาคาร บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา 30 มี.ค. 2558
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  GSA พนักงานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมวนาคาร บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา 30 มี.ค. 2558
  พนักงานขาย เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย ด่วน!!!!! บริษัท พีแอนด์ดับบลิว แฟชั่น จำกัด สุราษฎร์ธานี 30 มี.ค. 2558
  Sales Manager (Leisure) The Unique Collection of Hotels & Resorts กรุงเทพมหานคร 30 มี.ค. 2558
  เจ้าหน้าที่ออนไลน์ มาเก็ตติ้ง (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  วิศวกรไฟฟ้า ,ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเชื่อม บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการบุคคล (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการบุคคล (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  พนักงานขายและตลาดในประเทศ บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  Asst. Chief Accountant, Koh Tao Hillside Resort The Unique Collection of Hotels & Resorts สุราษฎร์ธานี 30 มี.ค. 2558
  หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  Programmer (VB.Net /VB6 /Power Builder) บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด กรุงเทพมหานคร 30 มี.ค. 2558
  ช่างเทคนิค ประจำประเทศอินโดนีเซีย บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  ช่างไฟฟ้า โรงแรม นาคามันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 30 มี.ค. 2558
  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
  ช่างเครื่องทำความเย็น ด่วน!!! บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สงขลา 30 มี.ค. 2558
       

  ผู้ประกอบการแนะนำ ดูทั้งหมด

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัดบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดSafeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัดบริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัดบริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์)บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัดหจก. เอส เอ็ม ที อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Service Center)ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)บริษัท สสุ จำกัดโรงแรม ภูเก็ต ซี รีสอร์ทGrundfos (Thailand) Co., Ltd.บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัดบริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัดMillennium Autoบริษัท เอฟ เอส อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

  ผู้ประกอบการใหม่

  บริษัทชั้นนำ
  ตำแหน่งงานแนะนำ
   เด็กชาย 13 ปี โผกอดแม่ หลังถูกพ่อกักขังในห้องลับนานกว่า 4 ปี                เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เว็บไซต์เดลี่เมลของอังกฤษ เปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจเมื่อเด็กชายชาวอเมริกันได้หายไปนานกว่า 4 ปี หลังจากไปเยี่ยมพ่อ ทำให้แม่แทบขาดใจมาตลอด แต่ในที่สุดกลับพบว่า คนที่อยู่เบื้องหลังการหายไปของเขาคือพ่อที่ซ่อนเขาไว้ใต้ห้องลับ ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวัน ซ้ำยังทรมานจากการถูกพ่อตบตีด้วย                รายงานระบุว่า เด็กชายวัย 13 ปี ซึ่งไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อรายนี้ ได้หายไปตั้งแต่ปี 2553 หลังจากที่เดินทางจากบ้านของแม่ในรัฐฟลอริดาไปเยี่ยมพ่อที่รัฐจอร์เจีย และจากนั้นเขาก็ไม่กลับบ้านอีกเลยเพราะพ่อไม่ยอมให้กลับสู่อ้อมอกแม่แล้ว ในตอนนั้นแม่ของเด็กชายเองก็ได้แต่จำใจยอมให้เด็กชายอยู่กับพ่อ ไม่กล้าแจ้งตำรวจเพราะตัวเองเป็นคนที่อพยพมาจากที่อื่น และนับตั้งแต่ลูกชายไปหาพ่อ ลูกชายก็หายไปเลยโดยไม่มีการติดต่อแม่และไม่มีใครพบเห็นเด็กชายอีกเลย                จนกระทั่งล่าสุด หลังจากที่เด็กชายหายไปนานกว่า 4 ปี เด็กชายก็ได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งข้อความเล่าให้แม่ฟังว่า เขาถูกพ่อจับกักขังในห้องลับและพ่อก็ทำร้ายเขาด้วย                 โดยไม่รอช้าผู้เป็นแม่รีบแจ้งตำรวจทันที นำมาซึ่งการตรวจค้นบ้านของพ่อในรัฐจอร์เจีย และพบห้องลับหลังฝาผนังภายในบ้าน เมื่อเปิดเข้าไปก็พบกับเด็กชายรายนี้ เขารีบขอบคุณตำรวจที่เข้ามาช่วยเขา ทำให้เขามีอิสระเสียที ก่อนที่เด็กชายจะได้กอดแม่เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ทั้งน้ำตา                จากเหตุการณ์ดังกล่าว ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 5 ราย ที่เชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ ซึ่งได้แก่ พ่อของเด็กชาย แม่เลี้ยง และลูก ๆ ของทั้งคู่อีก 3 คน คาดว่าทั้งหมดน่าจะถูกดำเนินคดีข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยว พรากลูกไปจากแม่ และทำร้ายเด็กชายคลิป 13-Year-Old Reunited With Mother After Being Imprisoned by Father โพสต์โดย คุณ XZoChannel สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม
  เมียหลวงระแคะระคายผัวมีกิ๊ก ซ้อมยิงปืนหลายวัน ก่อนตามมาพบว่าอยู่ด้วยกัน ถล่มยิงดับคาที่ 2 ศพ ทั้งกิ๊กทั้งผัว             วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งว่าเกิดเหตุยิงกันตาย 2 ศพ ที่บ้านเช่า ม. 16 ต.เสาเภา จึงรุดไปตรวจสอบ ทั้งนี้เมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าวพบร่างผู้เสียชีวิต 2 ศพ คือ นายชาย (นามสมมติ) อายุ 42 ปี ถูกกระสุนปืนขนาด 9 มม. เข้าบริเวณราวนมด้านซ้าย 1 นัด กระสุนทะลุหลัง และนางสาวแอน (นามสมมติ) อายุ 38 ปี ถูกยิงลำคอ 2 นัด ใต้รักแร้ด้านขวา 2 นัด และบริเวณแก้มด้านซ้าย 1 นัด และพบปลอกกระสุนตกอยู่ 5 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน            ทั้งนี้จากการสอบสวนทราบว่า นายชาย ผู้ตายมีอาชีพเป็นเจ้าของสวนผลไม้รายใหญ่และมีฐานะดีคนหนึ่งในหมู่บ้าน ส่วนนางสาวแอนนั้นเป็นแม่หม้าย เป็นอดีตพนักงานรักษาความสะอาดโรงพยาบาลสิชล ซึ่งได้ลาออกจากงานมาอยู่กินกับนายชาย โดยเช่าบ้านที่เกิดเหตุด้วยกันประมาณ 1 เดือน ซึ่งนายชายก็ไปมาหาสู่นางสาวแอนเป็นประจำ จนเมียหลวงเริ่มระแคะระคาย            จนกระทั่งเมื่อคืนวันเกิดเหตุ นางแก้ว (นามสมมติ) อายุ 41 ปี เมียหลวงของนายชาย สะกดรอยตามจนพบว่าทั้งสองคนนั้นอยู่บ้านหลังเดียวกัน จึงสั่งให้นายชายกลับบ้าน แต่นายชายไม่ยอมกลับ และเกิดเหตุยิงกันขึ้น ซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นฝีมือของนางแก้วอย่างแน่นอน เพราะพยานในที่เกิดเหตุระบุว่ารถยนต์ที่มาจอดหน้าบ้านเป็นคันเดียวกันกับของนางแก้ว             อย่างไรก็ตาม ตำรวจสืบทราบว่า นางแก้วนั้นพอเริ่มระแคะระคายว่านายชายมีกิ๊ก ก็ได้ซ้อมยิงปืนอยู่หลายวัน จนกระทั่งมาก่อเหตุดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกตามหาตัวนางแก้วที่บ้าน แต่พบว่าหลบหนีไปแล้วพร้อมรถยนต์คันดังกล่าว             เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อสงสัยว่า นางแก้วไม่น่าจะก่อเหตุเพียงคนเดียว ซึ่งข้อสงสัยนี้ยังทำการสอบสวนอยู่ ส่วนสาเหตุได้ตั้งไว้ 2 ประเด็น คือ เรื่องชู้สาวและโกรธแค้นส่วนตัว โดยเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานติดตามมือปืนโหดรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

  Job Tips

  13 วิธีแก้โรคเครียดในที่ทำงาน          หากคุณรู้สึกว่างานที่ทำกำลังปลุกต่อมเครียดให้มีชีวิต ไหนจะมีประชุมแต่เช้าตรู่ นั่งทำงานที่โต๊ะไม่ถึง 10 นาที ก็มีโทรศัพท์เข้ามาไม่ขาดสาย บ่ายก็ต้องวิ่งออกไปหาลูกค้า ตอนเย็นยังต้องกลับมาทำ Report ส่งเจ้านาย เวลากลับบ้านไม่วายรถก็ติดแสน ฯลฯ เรามีวิธีช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้ง่ายๆ แถมเติมโบนัสทางความคิดและมุมมองดีๆ แบบนี้เลย...          1. สูดกลิ่นหอม รู้หรือเปล่าว่า กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์จะช่วยปลุกประสาทสัมผัสให้สดชื่นตื่นตัว แถมยังกระตุ้นพลังงานในจิตใจได้เป็นอย่างดี เวลาเครียดๆ ลองสูดกลิ่นหอมของดอกไม้ อย่างกุหลาบ มะลิ ลาเวนเดอร์ หรือจะหยดน้ำมันหอมระเหยตรงโต๊ะทำงานก็ไม่เลวนะ เชื่อสิว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นได้อย่างบอกไม่ถูกเลยเชียว          2. ตากอากาศระยะสั้น เมื่อความเครียดรุมเร้า ก็ไม่ควรอุดอู้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยม ทางที่ดีคุณควรหาเวลาหลบไปสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ๆ ธรรมชาติสักพัก อาจเป็นสวนหย่อมในที่ทำงาน หรือคาเฟทาเรียใกล้ๆ จากนั้นเดินผ่อนคลายและหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ ปล่อยสมองให้ว่างที่สุด เพราะบางทีความรู้สึกเหนื่อยล้าและหดหู่มันมาจากชีวิตที่ยุ่งเหยิงจนเกินไปWOW! เพียงแค่ 10 นาทีวิธีนี้ก็จะชาร์จพลังให้หัวใจของคุณให้ดีขึ้นได้          3. จินตนาการแสนสุข อีกทางเลือกในการบรรเทาความเครียด คือ ดึงตัวเองออกจากโลกปัจจุบัน โดยหลับตาแล้วหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ แล้วหยุดไว้สองวินาทีก่อนหายใจออก การหยุดช่วงสั้นๆ จะมีผลทำให้ระบบประสาทสงบลง ทำแบบนี้ในที่เงียบๆ สัก 5 นาที รับรองว่าจะรู้สึกดีแบบทันตาเห็น จากนั้นก็นึกถึงช่วงเวลาดีๆ ในการทำงาน เช่น วันที่ได้รับคำชมจากเจ้านาย หรืองานชิ้นโบว์แดงที่คุณทำแล้วรู้สึกภาคภูมิใจ เป็นต้น          4. หนังสือบำบัด หาหนังสือที่อ่านแล้วสบายใจ เล่มบางๆ มาไว้ใกล้มือ เครียดเมื่อไหร่หยิบมาพลิกอ่านสักหน้าสองหน้าแก้เครียด          5. สร้างอารมณ์ขัน หลังจากทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ลองชวนเพื่อนที่มีอารมณ์ขันคุยเบาๆ จะช่วยกระตุ้นจิตใจที่แสนห่อเหี่ยวให้หัวเราะได้อีกครั้ง คนที่หัวเราะง่ายมักมีสุขภาพกายและจิตที่ดี เนื่องจากการหัวเราะจะช่วยลดความดันโลหิตและระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นการรักษาสมดุลของระบบประสาททางหนึ่งด้วย (ฮอร์โมนคอร์ติซอล = ฮอร์โมนแสดงความเหนื่อยล้าในกระแสเลือด)DID YOU KNOW! สำหรับบางคนการหัวเราะเพียงครั้งเดียวมีค่าเท่ากับการผ่อนคลายสี่สิบห้านาทีเต็มทีเดียว          6. พลังแห่งการสัมผัส ถ้ามีเพื่อนสนิทในที่ทำงานอาจสลับสับเปลี่ยนกันนวดบรรเทาอาการเครียด เพราะการโอบกอดหรือสัมผัสเบาๆ เวลารู้สึกเหนื่อยล้าจะทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่ชื่อ ออกซิโทชิน ช่วยลดระดับความเหนื่อยและความเครียด ทำให้ร่างกายที่กำลังอ่อนล้ารู้สึกผ่อนคลายได้อย่างไม่น่าเชื่อMUST DO! นวดศีรษะ โดยกางนิ้วออกแล้วใช้ปลายนิ้วนวดเบาๆ ไล้จากคางขึ้นไปถึงหน้าผาก แล้วย้อนกลับมาที่ท้ายทอย หรือจะนวดบริเวณหางตาได้ด้วยก็ได้          7. โทรหาเพื่อนรู้ใจ อย่าคิดว่าตัวเองจะแก้ทุกปัญหาได้ไปซะหมด หัวใจสาวมั่นแม้จะแกร่งแค่ไหนก็ยังต้องการที่พึ่งพิงบ้าง ยกหูโทรศัพท์หาเพื่อนรู้ใจสักคนแล้วระบายความรู้สึกให้เพื่อนได้รับรู้ การมีคนรับฟังและให้คำปรึกษาจะทำให้ชีวิตที่ยุ่งเหยิงเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่า คุณไม่ได้แบกปัญหาอยู่คนเดียวในโลก แต่ขอเตือนว่าอย่าเมาท์เพลินจนเสียงานก็แล้วกัน          8. หามุมสงบ - ฟังเพลง ฟังเพลงเบาๆ โดยเฉพาะเพลงแนว Meditation ทั้งเสียงบรรเลงดนตรีและเสียงธรรมชาติ อย่างเสียงคลื่น น้ำตก นกร้อง รับรองว่าจะช่วยสร้างสมาธิให้กลับคืนสู่สมองและจิตใจได้อย่างน่ามหัศจรรย์          9. ทดลองหลับ บางตำรากล่าวไว้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการรักษาสมดุลแห่งความเครียด คือ การฝึกจิตง่ายๆ ครั้งละ 10 - 15 นาที เช้าและเย็น ด้วยการนั่งท่าสบายๆ อยู่ที่โต๊ะทำงานของคุณ หนุนศีรษะบนแขนที่วางไขว้กัน หรือหาที่เหมาะนอนท่าเหยียดยาว หลับตาและปล่อยตัวตามสบาย เพื่อผ่อนคลายง่ายๆDID YOU KNOW! ในทางทฤษฎีว่าไว้เมื่อคุณหลับตาสามารถตัดข้อมูลต่างๆ ไม่ให้เข้าสู่สมองได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์          10. อย่าคาดหมายล่วงหน้า การมัวแต่คิดถึงการนัดหมายสำคัญๆ ในวันรุ่งขึ้น จะทำให้เข้านอนดึกด้วยความกังวลและเครียดเพิ่มขึ้นไปอีก ทางที่ดีทำใจให้สบายผ่อนคลายให้มากที่สุด บอกตัวเองว่าพักให้เต็มที่ แล้วพรุ่งนี้จะดีเอง จากนั้นตั้งนาฬิกาปลุกแต่เช้า เพื่อจะได้เตรียมตัวจนมั่นใจ โดยไม่อ่อนเพลีย          11. รู้จัก “เลี่ยง” เมื่อถึงเวลา ในชีวิตการทำงานมักมีหลายเรื่องที่เข้ามากระทบความรู้สึกจนเกิดอารมณ์ แต่แทนที่จะตอบโต้กลับทันทีอย่างขาดสติ จนอาจทำให้ปัญหาลุกลามใหญ่โต การเดินหนีไปก่อน รอให้อารมณ์เย็นลงหรืออยู่กับโต๊ะทำงานตัวเองเงียบๆ จัดข้าวของหรือหาอะไรที่ไม่ต้องใช้สมาธิสูงมากทำ ลดความเครียดลงได้จนกว่าคุณพร้อมที่จะกลับมาลุยงานอีกครั้ง          12. สร้างกำลังใจให้ตัวเอง ความผิดพลาดบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้องยอมรับแล้วใช้เป็นบทเรียน แต่จงอย่างให้ความผิดพลาดนั้นกลายเป็นสิ่งที่มากดดันให้คุณเครียดจนเกินไปMUST DO! อย่ามัวคิดถึงสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว ควรเปิดใจให้กว้าง และกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาในการ หาทางแก้ไขให้ดีขึ้น          13. คิดในทางบวก จำไว้ว่าการมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน คิดถึงประสบการณ์ดีๆ ที่ผ่านมาในชีวิตให้บ่อยขึ้น รวมถึงคิดถึงความปรารถนาดีของคนอื่นที่มีต่อคุณก็จะช่วยให้เป็นคนที่เครียดน้อยลงและมีความสุขมากขึ้นได้ 
  งานทั่วไป
    ตำแหน่ง โดย ลงประกาศ
  พนักงานธุรการชาย บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด 30 มี.ค. 2558
  ผู้ช่วยธุรการ-สั่งซื้อ (ด่วนมาก !) บริษัท โอ แอนด์ เอ็ม สมุย แอซเซ็ทส์ จำกัด 24 มี.ค. 2558
  พนักงานขาย@เซ็นทรัล สมุย (ด่วน!!! รับ 10 อัตรา) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เกาะสมุย 23 มี.ค. 2558
  Marketing Coordinator Laguna Holiday Club 18 มี.ค. 2558
  Hospitality Service Officer Laguna Holiday Club 18 มี.ค. 2558
  Sales Repersentative Laguna Holiday Club 18 มี.ค. 2558
  พนักงานช่างเครื่องมือแพทย์ บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด 18 มี.ค. 2558
  พนักงานขาย ประจำโชว์รูม สาขาสุราษฎร์ธานี บริษัท ดูราฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด 17 มี.ค. 2558
  รับสมัคร แพทย์ Part Time ประจำคลินิก สาขาหาดใหญ่ Pruksa cosmed clinic 12 มี.ค. 2558
  Tool inspector ไฮเทค ฟาสเทนเนอร์ (ประเทศไทย) 11 มี.ค. 2558
  Purchaser (พนักงานจัดซื้อ) Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd 5 มี.ค. 2558
  Cashier (เจ้าหน้าที่แคชเชียร์) Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd 5 มี.ค. 2558
  Store receiving Officer Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd 5 มี.ค. 2558
  พนักงานธุรการ (ด่วน) หาดใหญ่ฟาร์ม 4 มี.ค. 2558
  พนักงานขาย ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 28 ก.พ. 2558
     
  ประกาศทั่วไป
  หัวข้อ โดย ลงประกาศ
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 25-26 มี.ค.58 จ็อบปักษ์ใต้ 19 มี.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 12 มี.ค. 58 จ็อบปักษ์ใต้ 11 มี.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานสงขลา 24-25 เม.ย. 2558 จ็อบปักษ์ใต้ 11 มี.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อยยะลา 18 ธ.ค. 57 จ็อบปักษ์ใต้ 9 ธ.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงานย่อย ปัตตานี 18 ธ.ค. 57 จ็อบปักษ์ใต้ 9 ธ.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 19 ธ.ค.57 จ็อบปักษ์ใต้ 4 ธ.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงาน นครศรีธรรมราช 17 ธ.ค.57 จ็อบปักษ์ใต้ 1 ธ.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงานย่อย สตูล 11 ธ.ค. 57 จ็อบปักษ์ใต้ 28 พ.ย. 2557
  งานนัดพบแรงงานสงขลา 17 ธ.ค. 2557 จ็อบปักษ์ใต้ 20 พ.ย. 2557
  เชิญร่วมงาน Phuket Jobs Fair 10-11 พ.ย.57 จ็อบปักษ์ใต้ 30 ต.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงานย่อย สุราษฎร์ธานี 20 พ.ย. 57 จ็อบปักษ์ใต้ 27 ต.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงาน สงขลา 4 พ.ย.57 จ็อบปักษ์ใต้ 17 ต.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 10 ต.ค.57 จ็อบปักษ์ใต้ 29 ก.ย. 2557
  งานวันนัดพบแรงงาน สงขลา 27 ก.ย. 2557 จ็อบปักษ์ใต้ 24 ก.ย. 2557
  งานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สุราษฎร์ธานี 11-12 ก.ย.57 จ็อบปักษ์ใต้ 6 ก.ย. 2557