ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ 

นายจ้างเข้าสู่ระบบงานด่วน
 • ช่างไฟฟ้า ด่วน! 24 พ.ย. 2557

  บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัด  -   สงขลา
        1.     เพศชาย  อายุ 22 -35 ปี 2.     การศึกษาระดับ  ปวช-ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.     มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า เครื่...
 • ฮีตเตอร์เทคนิเชียน ---- ด่วนมาก 24 พ.ย. 2557

  บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -   สงขลา
        วุฒิขั้นต่ำระดับปวช.พร้อมประสบการณ์ทำงาน หรือปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า หรือใกล้เคียง เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับฮีตเตอร์หรือบอยเลอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ...
 • หัวหน้าส่วนวิศวกรรม LTX 24 พ.ย. 2557

  บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด  -   สงขลา
         อายุ : 22 ปีขึ้นไป เพศ : ชาย / หญิง การศึกษา : ปริญญาตรี  วศ.บ.เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ...
 • ช่างเทคนิค (ช่างไฟฟ้า) ----- ด่วนมาก 24 พ.ย. 2557

  บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -   สงขลา
         การศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า สามารถทำงานเป็นกะได้ ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ...
 • Programmer (VB.Net /VB6 /Power Builder) 24 พ.ย. 2557

  บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด  -   กรุงเทพมหานคร
        Male or Female, age not over 30 years old Thai Nationality, Bachelor’s Degree in Computer Sciences, Business Computer 0 -3 years experience Strong to develop both of windows-based and Web-based ...
 • วิศวกร ประเมิณราคา ด่วนมาก 24 พ.ย. 2557

  บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด  -   สงขลา
        ไม่จำกัดเพศอายุ 23 ปี ขึ้นไปวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา และที่เกี่ยวข้อง(สามารถถอดแบบอาคาร ประมาณราคางานด้านวิศวกรรมได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)...
 • พนักงานขายคอมพิวเตอร์ (Telesale) ด่วน! 24 พ.ย. 2557

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด  -   สงขลา
         เพศชาย/หญิง อายุ 20-28 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ว.ส – ปริญญาตรี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป เรียนรู้งานเร็ว และทำงานเป็นทีมได้ รักงานบริการ และอัธยาศัยดี ...
 • พนักงานการเงิน ( ทุ่งหว้า จ.สตูล,หาดใหญ่ ) 24 พ.ย. 2557

  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์)  -   สตูล
        มนุษยสัมพันธ์ดี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี...
 • ช่าง*ด่วน*(หาดใหญ่,ร่อนพิบูลย์,บ่อล้อ-เชียรใหญ่ )... 24 พ.ย. 2557

  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์)  -   สงขลา
        - ไมจำกัดวุฒิการศึกษา - หากมีประสบการณ์ด้านช่างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ...
 • พนักงานขายโฆษณาเว็บไซต์จ๊อบปักษ์ใต้ 24 พ.ย. 2557

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด  -   สงขลา
          วุฒิปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาที่จบ  มีประสบการณ์ด้านการขายทางโทรศัพท์  หากมีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ + อินเตอร์เน็ตที่...
 • หัวหน้าแผนกบอยเลอร์ 24 พ.ย. 2557

  บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด  -   สงขลา
        ปริญญาตรี วิศวกรรม / วิทยาศาสตร์ หรือวุฒิการศึกษาอื่นๆแต่มีประสบการณ์ในการควบคุมบอยเลอร์อย่างน้อย 1 ปี  ...
 • ดูทั้งหมด
  งานใหม่ล่าสุด
  ตำแหน่ง บริษัท จังหวัด ลงประกาศ
  พนักงานขาย บริษัท พงษ์ภัณฑ์บ้านส้องค้าวัสดุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท พงษ์ภัณฑ์บ้านส้องค้าวัสดุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท พงษ์ภัณฑ์บ้านส้องค้าวัสดุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย Loss Prevention บริษัท พงษ์ภัณฑ์บ้านส้องค้าวัสดุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่ระบบงานIT บริษัท พงษ์ภัณฑ์บ้านส้องค้าวัสดุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่ออกแบบ บริษัท พงษ์ภัณฑ์บ้านส้องค้าวัสดุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท พงษ์ภัณฑ์บ้านส้องค้าวัสดุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  พนักงานCashier บริษัท พงษ์ภัณฑ์บ้านส้องค้าวัสดุ จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  Q.A. SUPERVISOR/QMR บริษัท ไทยเมด เบบี้โปรดักส์ จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี/การเงิน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่สโตร์ (ด่วน) บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  พนักงานควบคุมเครื่องจักร บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  ช่างเครื่องกล/เครื่องกล PM บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  พนักงานควบคุมการผลิต บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  ช่างไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า PM บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  พนักงานขับรถโฟลค์ลิฟท์ บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer ด่วนมาก++++ บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  พนักงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  วิศกรเครื่องกลอาวุโส ***ด่วนมาก*** บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  ธุรกาขายกระจก บริษัท กมลพิศาล กระจกนิรภัย จำกัด นครศรีธรรมราช 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  วิศวกรควบคุมและซ่อมบำรุงอาคาร บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  ช่างประจำรีสอร์ท สมุยท้องเกตุรีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  พนักงานขายโฆษณาเว็บไซต์จ๊อบปักษ์ใต้ บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  ช่างยนต์ บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  ธุรการ สมุยท้องเกตุรีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  ช่างควบคุมความเย็น บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  พนักงานร้านกาแฟ สมุยท้องเกตุรีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  ช่่างไฟฟ้า บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  พนักงานต้อนรับ บริษัท ทรี เจ พี จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  กุ๊ก บริษัท ทรี เจ พี จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  Supervisor F/O ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 24 พ.ย. 2557
  พนักงานขาย กลุ่มบริษัท ดิลกและบุตร จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  Supervisor H/K ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 24 พ.ย. 2557
  ช่างยนต์ กลุ่มบริษัท ดิลกและบุตร จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  พนักงานขายคอมพิวเตอร์ (Telesale) ด่วน! บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  สถาปนิก บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  หวัวหน้าแผนก บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาภูเก็ต ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  หวัวหน้าแผนก บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาภูเก็ต ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  **ด่วนมาก**ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ/เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน/ IT หจก. เอส เอ็ม ที อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Service Center) ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  HR Supervisor Panwa Beach properties Co.,Ltd. ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  Night Guest Service Officer Hyatt Regency Phuket Resort ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  General Cashier / Paymaster Iniala Natai Ltd พังงา 24 พ.ย. 2557
  Bell Attendant Hyatt Regency Phuket Resort ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  Sales Engineer – Safety & Special Product บริษัท ลินเด้(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สงขลา 24 พ.ย. 2557
  Life Guard Hyatt Regency Phuket Resort ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บริษัท พี.ซี สยามปิโตรเลียม จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  พนักงานขับรถสำนักงาน บริษัท ไทยมารับเบอร์ จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  Commis I Sawaddi Patong Resort & Spa ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  เลขานุการกรรมการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท พี.ซี สยามปิโตรเลียม จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  GRO Sawaddi Patong Resort & Spa ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่ โลจิสติกส์ บริษัท พี.ซี สยามปิโตรเลียม จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  Restaurant Captain Sawaddi Patong Resort & Spa ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  พนักงานบัญชี (ด่วน) บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ บริษัท เอเซียน โอ๊ค จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  Bell & Driver Sawaddi Patong Resort & Spa ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  ช่าง*ด่วน*(หาดใหญ่,ร่อนพิบูลย์,บ่อล้อ-เชียรใหญ่ ) บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์) สงขลา 24 พ.ย. 2557
  Japanese Chef (Thai nationality) บริษัท ทรีดอลฟินซ รีสอร์ท จำกัด ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  Bartender พนักงานผสมเครื่องดื่มชาย โรงแรมวนาคาร บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา 24 พ.ย. 2557
  พนักงานฝ่ายขาย บริษัท ชายสิน จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  Assistant Spa Manager บริษัท ทรีดอลฟินซ รีสอร์ท จำกัด ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  พนักงานขับรถบริษัท/พนักงานขับรถผู้บริหาร ISS Supporting Services Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร 24 พ.ย. 2557
  Bakery / Cook โรงแรมวนาคาร บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา 24 พ.ย. 2557
  GSA พนักงานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมวนาคาร บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา 24 พ.ย. 2557
  พนักงานขาย เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย ด่วน!!!!! บริษัท พีแอนด์ดับบลิว แฟชั่น จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  Sales Manager (Leisure) The Unique Collection of Hotels & Resorts กรุงเทพมหานคร 24 พ.ย. 2557
  วิศวกรไฟฟ้า ,ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเชื่อม บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  พนักงานขายและตลาดในประเทศ บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  Asst. Chief Accountant, Koh Tao Hillside Resort The Unique Collection of Hotels & Resorts สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  Programmer (VB.Net /VB6 /Power Builder) บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด กรุงเทพมหานคร 24 พ.ย. 2557
  ช่างเทคนิค ประจำประเทศอินโดนีเซีย บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  ช่างเครื่องทำความเย็น ด่วน!!! บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) สงขลา 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่ เช็คเกอร์ ด่วน!!!! บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  พนักงานขับรถจัดซื้อ โรงแรม ดิโอวาเลย์ สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  Reservation Agent CCD Hotel & Resort Co.,Ltd ภูเก็ต 24 พ.ย. 2557
  ช่างไฟฟ้าส่วนกลาง ด่วน!!! บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  กุ๊ก Commis 1 โรงแรม ดิโอวาเลย์ สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  Engineering Manager ประจำโรงงานไฟฟ้า บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  วิศวกร ประเมิณราคา ด่วนมาก บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  พนักงานควบคุมเครื่องอัดเม็ด บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  Chief Engineer โรงแรมเคซี บีชคลับ แอนด์ พูลวิลล่า สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัท กมลพิศาล กระจกนิรภัย จำกัด นครศรีธรรมราช 24 พ.ย. 2557
  วิศวกรไฟฟ้าระบบควบคุม บริษัท กมลพิศาล กระจกนิรภัย จำกัด นครศรีธรรมราช 24 พ.ย. 2557
  Commis The Unique Collection of Hotels & Resorts ประจวบคีรีขันธ์ 24 พ.ย. 2557
  พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ด่วน!!!! บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สงขลา 24 พ.ย. 2557
  Asst. Restaurant Manager The Unique Collection of Hotels & Resorts สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  วิศวกรฝ่ายขายโครงการ (Project Sale Engineer) ประจำสาขาหาดใหญ่ (ภาคใต้) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สงขลา 24 พ.ย. 2557
  SALES REPRESENTATIVE บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร 24 พ.ย. 2557
  Sale Executive ประจำสาขาหาดใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สงขลา 24 พ.ย. 2557
  เลขาฯ ฝ่ายขาย ประจำสาขาหาดใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สงขลา 24 พ.ย. 2557
  Industrial Engineering Consultant บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด กรุงเทพมหานคร 24 พ.ย. 2557
  Café Zazen CentralFestival Samui Zazen Boutique Resort & Spa สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย. 2557
  Web Developer บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด กรุงเทพมหานคร 24 พ.ย. 2557
  Accounting Consultant บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด กรุงเทพมหานคร 24 พ.ย. 2557
  หัวหน้าแผนกบัญชีระบบSAPข้อมูลคลังสินค้า บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) สงขลา 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ (Sales Officer) บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร 24 พ.ย. 2557
  หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ(ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และสอบเทียบและระบบคุณภาพ QA) บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) สงขลา 24 พ.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการสาขา บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร 24 พ.ย. 2557
       

  ผู้ประกอบการแนะนำ ดูทั้งหมด

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัดบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัดบริษัท ไฮไท ซีฟู้ด จำกัด บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัดบริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (จักรยานยนต์)บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท สงขลารีเฟอร์เซอร์วิส จำกัดหจก. เอส เอ็ม ที อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Service Center)ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัดบริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัดบริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด

  ผู้ประกอบการใหม่

  บริษัทชั้นนำ
  ตำแหน่งงานแนะนำ
   ฮาวายแจ้งเตือนชาวบ้านบนเกาะบิ๊กอพยพจากบ้านเรือน หลังธารลาวาจากภูเขาไฟคิลัวเว (Kilauea) ไหลประชิดชุมชน ห่างบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดเพียง 65 เมตร           วันที่ 28 ตุลาคม 2557 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า ทางการได้แจ้งเตือนชาวหมู่บ้านปาฮัว บนเกาะบิ๊ก ของฮาวาย ให้อพยพออกจากบ้านเรือนของตัวเองแล้ว หลังธารลาวาจากภูเขาไฟ คิลัวเว ค่อย ๆ ไหลคืบประชิดแหล่งชุมชนซึ่งมีผู้อยู่อาศัยราว 950 หลังคาเรือน โดยบ้านหลังที่อยู่ประชิดลาวาที่สุดนั้น อยู่ไกลกันเพียง 65 เมตร ตามรายงานล่าสุดจากหน่วยป้องกันภัยเกาะฮาวายเมื่อบ่ายวานนี้ (27 ตุลาคม) ระบุว่า ธารลาวาไหลด้วยความเร็ว 4.5 ม./ชม. และเริ่มลดความเร็วลงบ้างแล้ว           ทั้งนี้เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (26 ตุลาคม) เจ้าหน้าที่ได้ไล่เคาะตามบ้านเรือนทุกหลัง เตือนให้ประชาชนอพยพออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย หลังธารลาวาได้ไหลเข้าท่วมสุสานของหมู่บ้านแล้ว           สำหรับผลกระทบจากธารลาวาที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทำให้เกิดควันขึ้นโดยทั่วไป เป็นปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ก็ยังพบปัญหามือดีถือโอกาสช่วงชาวบ้านอพยพหนี เข้าไปลักขโมยทรัพย์สินภายในบ้านด้วย           รายงานระบุด้วยว่า ลาวาจากภูเขาไปคิลัวเอ บนเกาะบิ๊ก เริ่มไหลนองออกมาตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน โดยไหลช้า ๆ ผ่านเขตที่ไม่มีผู้คนอาศัย แต่ตอนนี้เปลี่ยนทิศทางเข้ามาใกล้เขตชุมชนแล้ว คลิป Breaking News: Lava Flow From Hawaii's Kilauea Volcano [new video] | Oct 25, 2014  โพสต์โดย earthspace101
   ผู้ใหญ่วอ เตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าว พิสูจน์ดีเอ็นเอลูกชาย ไม่เกี่ยวข้องคดีเกาะเต่า โดยจะหารือกับ ผบ.ตร. ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้            เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 บิดาและมารดาของนายวินและนายซอ ผู้ต้องหาชาวพม่าคดีฆ่านักท่องเที่ยวเกาะเต่า เดินทางมายื่นหนังสือที่สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอความเป็นธรรมในคดีนี้ เพราะผู้ต้องหาทั้งสองคนถูกเจ้าหน้าที่ซ้อมและข่มขู่ ทำให้ต้องยอมรับสารภาพ โดยทางนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นตัวแทนในการรับหนังสือ ขณะที่ นายทวน เอ เอกอัครราชทูตเมียนมาร์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยบิดามารดาของผู้ต้องหา ก็ได้เข้าพบกับ นพ. นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อขอความเป็นธรรมต่อคดีนี้            ด้านนายวรพันธ์ ตู้วิเชียร (ผู้ใหญ่วอ) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน และเจ้าของเอซีบาร์ ได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อพบกับ พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้            โดยนายวรพันธ์ เปิดเผยว่า สาเหตุการเข้าพบ เป็นเพราะต้องการคุยเรื่องคดีดังกล่าว หลังจากมีการกล่าวหาผ่านทางโซเชียลว่าคนในครอบครัวตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ ซึ่งถ้าหากพูดคุยเสร็จ จะมีการแถลงข่าวใหญ่ร่วมกับ ผบ.ตร. สถานทูตอังกฤษ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ตนจะพาบุตรชายมาตรวจดีเอ็นเอที่โต๊ะแถลงข่าว เพื่อไขข้อข้องใจทุกอย่างด้วย

  Job Tips

  13 วิธีแก้โรคเครียดในที่ทำงาน          หากคุณรู้สึกว่างานที่ทำกำลังปลุกต่อมเครียดให้มีชีวิต ไหนจะมีประชุมแต่เช้าตรู่ นั่งทำงานที่โต๊ะไม่ถึง 10 นาที ก็มีโทรศัพท์เข้ามาไม่ขาดสาย บ่ายก็ต้องวิ่งออกไปหาลูกค้า ตอนเย็นยังต้องกลับมาทำ Report ส่งเจ้านาย เวลากลับบ้านไม่วายรถก็ติดแสน ฯลฯ เรามีวิธีช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้ง่ายๆ แถมเติมโบนัสทางความคิดและมุมมองดีๆ แบบนี้เลย...          1. สูดกลิ่นหอม รู้หรือเปล่าว่า กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์จะช่วยปลุกประสาทสัมผัสให้สดชื่นตื่นตัว แถมยังกระตุ้นพลังงานในจิตใจได้เป็นอย่างดี เวลาเครียดๆ ลองสูดกลิ่นหอมของดอกไม้ อย่างกุหลาบ มะลิ ลาเวนเดอร์ หรือจะหยดน้ำมันหอมระเหยตรงโต๊ะทำงานก็ไม่เลวนะ เชื่อสิว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นได้อย่างบอกไม่ถูกเลยเชียว          2. ตากอากาศระยะสั้น เมื่อความเครียดรุมเร้า ก็ไม่ควรอุดอู้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยม ทางที่ดีคุณควรหาเวลาหลบไปสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ๆ ธรรมชาติสักพัก อาจเป็นสวนหย่อมในที่ทำงาน หรือคาเฟทาเรียใกล้ๆ จากนั้นเดินผ่อนคลายและหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ ปล่อยสมองให้ว่างที่สุด เพราะบางทีความรู้สึกเหนื่อยล้าและหดหู่มันมาจากชีวิตที่ยุ่งเหยิงจนเกินไปWOW! เพียงแค่ 10 นาทีวิธีนี้ก็จะชาร์จพลังให้หัวใจของคุณให้ดีขึ้นได้          3. จินตนาการแสนสุข อีกทางเลือกในการบรรเทาความเครียด คือ ดึงตัวเองออกจากโลกปัจจุบัน โดยหลับตาแล้วหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ แล้วหยุดไว้สองวินาทีก่อนหายใจออก การหยุดช่วงสั้นๆ จะมีผลทำให้ระบบประสาทสงบลง ทำแบบนี้ในที่เงียบๆ สัก 5 นาที รับรองว่าจะรู้สึกดีแบบทันตาเห็น จากนั้นก็นึกถึงช่วงเวลาดีๆ ในการทำงาน เช่น วันที่ได้รับคำชมจากเจ้านาย หรืองานชิ้นโบว์แดงที่คุณทำแล้วรู้สึกภาคภูมิใจ เป็นต้น          4. หนังสือบำบัด หาหนังสือที่อ่านแล้วสบายใจ เล่มบางๆ มาไว้ใกล้มือ เครียดเมื่อไหร่หยิบมาพลิกอ่านสักหน้าสองหน้าแก้เครียด          5. สร้างอารมณ์ขัน หลังจากทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ลองชวนเพื่อนที่มีอารมณ์ขันคุยเบาๆ จะช่วยกระตุ้นจิตใจที่แสนห่อเหี่ยวให้หัวเราะได้อีกครั้ง คนที่หัวเราะง่ายมักมีสุขภาพกายและจิตที่ดี เนื่องจากการหัวเราะจะช่วยลดความดันโลหิตและระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นการรักษาสมดุลของระบบประสาททางหนึ่งด้วย (ฮอร์โมนคอร์ติซอล = ฮอร์โมนแสดงความเหนื่อยล้าในกระแสเลือด)DID YOU KNOW! สำหรับบางคนการหัวเราะเพียงครั้งเดียวมีค่าเท่ากับการผ่อนคลายสี่สิบห้านาทีเต็มทีเดียว          6. พลังแห่งการสัมผัส ถ้ามีเพื่อนสนิทในที่ทำงานอาจสลับสับเปลี่ยนกันนวดบรรเทาอาการเครียด เพราะการโอบกอดหรือสัมผัสเบาๆ เวลารู้สึกเหนื่อยล้าจะทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่ชื่อ ออกซิโทชิน ช่วยลดระดับความเหนื่อยและความเครียด ทำให้ร่างกายที่กำลังอ่อนล้ารู้สึกผ่อนคลายได้อย่างไม่น่าเชื่อMUST DO! นวดศีรษะ โดยกางนิ้วออกแล้วใช้ปลายนิ้วนวดเบาๆ ไล้จากคางขึ้นไปถึงหน้าผาก แล้วย้อนกลับมาที่ท้ายทอย หรือจะนวดบริเวณหางตาได้ด้วยก็ได้          7. โทรหาเพื่อนรู้ใจ อย่าคิดว่าตัวเองจะแก้ทุกปัญหาได้ไปซะหมด หัวใจสาวมั่นแม้จะแกร่งแค่ไหนก็ยังต้องการที่พึ่งพิงบ้าง ยกหูโทรศัพท์หาเพื่อนรู้ใจสักคนแล้วระบายความรู้สึกให้เพื่อนได้รับรู้ การมีคนรับฟังและให้คำปรึกษาจะทำให้ชีวิตที่ยุ่งเหยิงเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่า คุณไม่ได้แบกปัญหาอยู่คนเดียวในโลก แต่ขอเตือนว่าอย่าเมาท์เพลินจนเสียงานก็แล้วกัน          8. หามุมสงบ - ฟังเพลง ฟังเพลงเบาๆ โดยเฉพาะเพลงแนว Meditation ทั้งเสียงบรรเลงดนตรีและเสียงธรรมชาติ อย่างเสียงคลื่น น้ำตก นกร้อง รับรองว่าจะช่วยสร้างสมาธิให้กลับคืนสู่สมองและจิตใจได้อย่างน่ามหัศจรรย์          9. ทดลองหลับ บางตำรากล่าวไว้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการรักษาสมดุลแห่งความเครียด คือ การฝึกจิตง่ายๆ ครั้งละ 10 - 15 นาที เช้าและเย็น ด้วยการนั่งท่าสบายๆ อยู่ที่โต๊ะทำงานของคุณ หนุนศีรษะบนแขนที่วางไขว้กัน หรือหาที่เหมาะนอนท่าเหยียดยาว หลับตาและปล่อยตัวตามสบาย เพื่อผ่อนคลายง่ายๆDID YOU KNOW! ในทางทฤษฎีว่าไว้เมื่อคุณหลับตาสามารถตัดข้อมูลต่างๆ ไม่ให้เข้าสู่สมองได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์          10. อย่าคาดหมายล่วงหน้า การมัวแต่คิดถึงการนัดหมายสำคัญๆ ในวันรุ่งขึ้น จะทำให้เข้านอนดึกด้วยความกังวลและเครียดเพิ่มขึ้นไปอีก ทางที่ดีทำใจให้สบายผ่อนคลายให้มากที่สุด บอกตัวเองว่าพักให้เต็มที่ แล้วพรุ่งนี้จะดีเอง จากนั้นตั้งนาฬิกาปลุกแต่เช้า เพื่อจะได้เตรียมตัวจนมั่นใจ โดยไม่อ่อนเพลีย          11. รู้จัก “เลี่ยง” เมื่อถึงเวลา ในชีวิตการทำงานมักมีหลายเรื่องที่เข้ามากระทบความรู้สึกจนเกิดอารมณ์ แต่แทนที่จะตอบโต้กลับทันทีอย่างขาดสติ จนอาจทำให้ปัญหาลุกลามใหญ่โต การเดินหนีไปก่อน รอให้อารมณ์เย็นลงหรืออยู่กับโต๊ะทำงานตัวเองเงียบๆ จัดข้าวของหรือหาอะไรที่ไม่ต้องใช้สมาธิสูงมากทำ ลดความเครียดลงได้จนกว่าคุณพร้อมที่จะกลับมาลุยงานอีกครั้ง          12. สร้างกำลังใจให้ตัวเอง ความผิดพลาดบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้องยอมรับแล้วใช้เป็นบทเรียน แต่จงอย่างให้ความผิดพลาดนั้นกลายเป็นสิ่งที่มากดดันให้คุณเครียดจนเกินไปMUST DO! อย่ามัวคิดถึงสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว ควรเปิดใจให้กว้าง และกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาในการ หาทางแก้ไขให้ดีขึ้น          13. คิดในทางบวก จำไว้ว่าการมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน คิดถึงประสบการณ์ดีๆ ที่ผ่านมาในชีวิตให้บ่อยขึ้น รวมถึงคิดถึงความปรารถนาดีของคนอื่นที่มีต่อคุณก็จะช่วยให้เป็นคนที่เครียดน้อยลงและมีความสุขมากขึ้นได้ 
  งานทั่วไป
    ตำแหน่ง โดย ลงประกาศ
  พนักงานขาย สลิมอัพเซ็นเตอร์สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ธธานี 20 พ.ย. 2557
  ช่างเชื่อม บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด 17 พ.ย. 2557
  พนักงานธุรการ บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด 10 พ.ย. 2557
  พนักงานขายเครื่องมือแพทยื บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด 10 พ.ย. 2557
  พนักงานช่างเทคนิค บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด 10 พ.ย. 2557
  HR District Manager ไทวัสดุ 10 พ.ย. 2557
  หัวหน้าส่วนจัดซื้อ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด 30 ต.ค. 2557
  หัวหน้าส่วนควบคุมคุณ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด 30 ต.ค. 2557
  ด่วน!!!! พนักงานบริการลูกค้า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานี 17 ต.ค. 2557
  Sales Representative Laguna Holiday Club 9 ต.ค. 2557
  Marketing Coordinator Laguna Holiday Club 9 ต.ค. 2557
  รับสมัครวิศวกรโครงการ (ประจำภูเก็ต) 1 อัตรา บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PLUS CONDOMINIUM) 27 ก.ย. 2557
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประจำหาดใหญ่ ) ** สัญญาจ้าง บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PLUS CONDOMINIUM) 25 ก.ย. 2557
  sale ด่วน!! บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราฎร์ธานี 19 ก.ย. 2557
  รับนักศึกษาช่วยงาน ฝ่าย IT stoms technology 17 ก.ย. 2557
     
  ประกาศทั่วไป
  หัวข้อ โดย ลงประกาศ
  งานนัดพบแรงงานสงขลา 17 ธ.ค. 2557 จ็อบปักษ์ใต้ 20 พ.ย. 2557
  เชิญร่วมงาน Phuket Jobs Fair 10-11 พ.ย.57 จ็อบปักษ์ใต้ 30 ต.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงานย่อย สุราษฎร์ธานี 20 พ.ย. 57 จ็อบปักษ์ใต้ 27 ต.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงาน สงขลา 4 พ.ย.57 จ็อบปักษ์ใต้ 17 ต.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 10 ต.ค.57 จ็อบปักษ์ใต้ 29 ก.ย. 2557
  งานวันนัดพบแรงงาน สงขลา 27 ก.ย. 2557 จ็อบปักษ์ใต้ 24 ก.ย. 2557
  งานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สุราษฎร์ธานี 11-12 ก.ย.57 จ็อบปักษ์ใต้ 6 ก.ย. 2557
  งานนัดพบแรงงงาน ชุมพร 1 ส.ค.57 จ็อบปักษ์ใต้ 29 ก.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 26 ก.ค. 57 จ็อบปักษ์ใต้ 23 ก.ค. 2557
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี จ็อบปักษ์ใต้ 1 ก.ค. 2557
  พบกับงานนัดพบแรงงานย่อย พัทลุง 23 พ.ค.2557 จ็อบปักษ์ใต้ 19 พ.ค. 2557
  พบกับงานนัดพบแรงงานย่อย จ.พังงา 27 พ.ค.2557 จ็อบปักษ์ใต้ 19 พ.ค. 2557
  นัดพบแรงงานย่อยสุราษฎร์ธานี 20 พ.ค.57 จ็อบปักษ์ใต้ 8 พ.ค. 2557
  นัดพบแรงงานย่อยสุราษฎร์ธานี 22 เม.ย.57 จ็อบปักษ์ใต้ 2 เม.ย. 2557
  งานนิคมอุตสาหกรรมทั่วไทย www.JobAllday.com 12 มี.ค. 2557