งานด่วน

เรียงลำดับโดย :
พบ 5 ตำแหน่ง
 วันที่ ตำแหน่ง บริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
26 ม.ค. 2566 เจ้าหน้าที่สโตร์ บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด ปริญญาตรี -- สุราษฎร์ธานี
26 ม.ค. 2566 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด ปริญญาตรี -- สุราษฎร์ธานี
26 ม.ค. 2566 หัวหน้างานฝ่ายผลิต บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด ม.ปลาย -- สุราษฎร์ธานี
26 ม.ค. 2566 เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด ปริญญาตรี -- สุราษฎร์ธานี
26 ม.ค. 2566 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด ปริญญาตรี -- สุราษฎร์ธานี
พบ 5 ตำแหน่ง