ประกาศ  >  งานทั่วไป   >  Coordination/Adminstratoin
ตำแหน่งงาน : Coordination/Adminstratoin
ชื่อกิจการ /ผู้ประกาศ: บริษัท โอ แอนด์ เอ็ม สมุย แอซเซ็ทส์ จำกัด
ที่อยู่กิจการ : ถนนปลายแหลม ซ.7 หมู่5 ต.บ่อผุด
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ http:// Email : ampinee@ampersandresort.com
เบอร์โทรศัพท์ : 077-426532
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
เพศ : หญิง
การศึกษา : ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
รายละเอียดอื่นๆ : 1.เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
2.การศึกษา ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
3.มีทักษะการติดต่อประสานงานที่ดี สามารถติดต่องาน นอกสถานที่ ได้
4.รวบรวมจัดการ เอกสารและข้อมูล ได้
5.บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ
6.ทัศนคติในการทำงานดี ขยัน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
7.ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
8.สามารถทำงาน ใน ไซค์งานก่อสร้าง ได้
ประเภทงาน/ลักษณะงาน : งานเอกชน
สาขาอาชีพ : งานธุรการ / เลขานุการ - ธุรการ / การจัดการทั่วไป
เงินเดือน : ตามประสบการณ์     บาท/เดือน
วันที่ประกาศ : 12 ก.ค. 2560
เข้าชม : 1400
[ แก้ไขประกาศ ]     [ งานทั้งหมด ]
Share |