ประกาศ  >  งานทั่วไป   >  พนักงานธุรการ
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ
ชื่อกิจการ /ผู้ประกาศ: หจก.พีซีพีวิศวกรรมและบริการ
ที่อยู่กิจการ : 399 ถนนกาญจนวนิชน์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา 90100
เว็บไซต์ http:// Email : pcpengineering@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 074333191
จังหวัด : สงขลา
เพศ : หญิง
การศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดอื่นๆ : คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี หรือนักศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการสำนักงาน ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นผู้นำกิจกรรมระหว่างศึกษา
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- สมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 14-30 มิถุนายน 2560
ประเภทงาน/ลักษณะงาน : งานเอกชน
สาขาอาชีพ : งานธุรการ / เลขานุการ - ธุรการ / การจัดการทั่วไป
เงินเดือน : ตามตกลง     บาท/เดือน
วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2560
เข้าชม : 1446
[ แก้ไขประกาศ ]     [ งานทั้งหมด ]
Share |