กรอกรหัสผ่านที่ใช้ในการแก้ไขประกาศ
หัวข้อประกาศ
: hotel Receptionist (Front)
รหัสผ่าน
: