ประกาศ  >  งานทั่วไป   >  ผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์ (ประจำสาขา สมุย / ภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์ (ประจำสาขา สมุย / ภูเก็ต)
ชื่อกิจการ /ผู้ประกาศ: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่กิจการ : อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ชั้น 10 ถนนพระราม1
แขวง/เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ http://www.cpn.co.th/index.aspx Email : tewannipa@cpn.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 026675555 ต่อ 1707
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
เพศ : ชาย/หญิง
การศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
รายละเอียดอื่นๆ : รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบดูแลการจัดพัฒนา/ปรับปรุงการบริการร้านค้า
• ประสานงาน สื่อสาร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า
• สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เช่า และ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าให้มากที่สุด
• ดูแลร้านค้าให้อยู่ในกฎระเบียบของศูนย์การค้าที่กำหนดไว้
• รับผิดชอบจัดทำสัญญาเช่า สัญญาบริการ
• รายงานประจำเดือนเกี่ยวกับสัญญาเกิดขึ้นใหม่ / สัญญาหมดอายุ

คุณสมบัติ:
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านบริหารจัดการพื้นที่เช่าหรือบริการร้านค้า และลูกค้าสัมพันธ์
• มีความสามารถในการใช้ MS office Word, Excel, Lotus Note ได้ดี
• บุคลิกดี สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถจัดการบริหารทีมงานได้ดี
• มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจศูนย์การค้า การค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประเภทงาน/ลักษณะงาน : งานเอกชน
สาขาอาชีพ : งานขาย / บริการลูกค้า / พัฒนาธุรกิจ - บริการลูกค้า
เงินเดือน : ตามประสบการณ์     บาท/เดือน
วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2560
เข้าชม : 1600
[ แก้ไขประกาศ ]     [ งานทั้งหมด ]
Share |